Siden oljeprisen startet å falle sommeren 2014 har den handelsveide kronen blitt svekket med rundt 20 prosent.

Utviklingen i handelsveid kronekurs (I44) siden oljeprisen startet å falle sommeren 2015. Grafen er invertert slik at lavere graf indikerer svakere krone. Grafikk: Infront/Norges Bank
Utviklingen i handelsveid kronekurs (I44) siden oljeprisen startet å falle sommeren 2015. Grafen er invertert slik at lavere graf indikerer svakere krone. Grafikk: Infront/Norges Bank
- Vi begynner å tro at kronesvakheten har gått for langt, skriver senior valutastrateg Richard Falkenhäll i en oppdatering fra meglerhuset SEB tirsdag.

Han mener det er fem grunner til at kronen skal gå sterkere fremover:

1. Vekstutsiktene i norsk økonomi

Til tross for at oljesmellen preger utviklingen og at det fremdeles er usikkerhet knyttet til husholdningens forbruk fremover, venter SEB fremdeles positiv vekst i norsk fastlandsøkonomi i år.

- Gitt at vekstimpulsen bør være som svakest gjennom vinteren, og det faktum at noe av kronesvakheten er en premie knyttet til usikkerhet rundt veksten, bør risikopremien gradvis bli redusert etter hvert som veksten tar seg opp, skriver Falkenhäll.

 

2. Norges Banks rente

Ifølge SEB priser markedet inn større kutt i styringsrenten enn Norges Bank selv har antydet, og at renten dermed kuttes to ganger til 0,25 prosent. Falkenhäll mener markedsforventningen er for aggressiv.

- Det vil mest sannsynlig bli en reprising av markedets forventinger, som bør støtte kronen. Triggeren kan bli en langsiktig stabilisering av oljeprisen eller signaler om at økonomien går bedre enn fryktet, skriver valutastrategen.

 

3. Oljeprisen

Falkenhäll peker på at det i store bildet har vært stor korrelasjon mellom kronen og oljeprisen siden oljeprisfallet startet sommeren 2014. Skulle oljeprisen falle til 20 dollar fatet, vil det kunne bety at kronen svekkes til over 10 kroner for en euro, dersom korrelasjonen fremdeles holder, påpeker Falkenhäll.

- Men skulle oljeprisen begynne å hente seg inn bør det ha en massiv positiv innvirkning på kronen, bemerker han. 

- På kort sikt er utsiktene for olje veldig usikre, men vi forventer at oljen henter seg inn i andre halvdel av året etterhvert som oljeoverfloden i markedet minsker. Noe som bør være positivt for kronen, skriver Falkenhäll.

 

4. Langsiktig verdiutvikling

SEB-strategen mener kronen er kraftig undervurdert uansett om man måler langsiktig virkelig verdi med en modell, ser på avviket fra gjennomsnittlig verdi for en handelsvektet indeks eller mot en enkelt valuta.

- Kronen er ekstremt undervurdert mot andre valutaer, skriver Falkenhäll.

Negative drivere har vært viktigere for kronens utvikling til nå, mener han, Fremover kan imidlertid den lave verdien av kronen i seg selv bli en viktigere drivkraft, noe som kan resultere i en sterkere krone.

 

5. Flyten i kronen

De siste årene har det vært stor flyt ut av norske kroner. Fremover er imidlertid utsiktene for flyten positive, ifølge SEB-strategen. Han viser til at Norges Bank i februar har økt de daglige kronekjøpene til 900 millioner kroner, fra 500 millioner i januar. Noe som er et betydelig beløp i et marked hvor likviditeten har vært svak i lang tid, påpeker Falkenhäll.

- Selv om Norges Banks valutakjøp er mer et symptom og ikke nødvendigvis en kronepositiv faktor i seg selv, illustrerer det de store netto strømmene inn til den norske økonomien, skriver han.

Han anslår at underskuddet på statsbudsjettet i år vil bli på 230 milliarder kroner og dermed være betydelig høyere enn inntektene fra oljevirksomheten. Det betyr at vi må bruke av avkastningen i oljefondet, som er i internasjonal valuta, for å dekke underskuddet.

- Flytbevegelser knyttet til myndighetenes pengebruk har aldri vært større enn i år, skriver Falkenhäll.

I forrige uke la SEB frem en fersk prognose for utviklingen i norsk økonomi, der følgende kroneprognose ble presentert:

Kilde: SEB

 

Følg markedene i DN Investor

Les også:

Analytikere om oljefrys:  «Overforsynt», «desperat» og «mistet grepet»

Svakeste vekst i norsk økonomi på syv år  

Mener flyseteavgift må utsettes  

Se DNtv: - Flyseteavgiften er ikke en god klimaavgift

- Flyseteavgiften er ikke en god avgift
Konkurransetilsynet kommer med gode argumenter for å utsette avgiften, mener DNs kommentator Bård Bjerkholt.
02:18
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.