Før helgen ble EUs stats- og regjeringssjefer enige om nye klimamål for 2030, som innebærer at utslippene skal kuttes med 40 prosent fra 1990.