I 15 år har Norges Bank hatt som oppgave å fastsette renten med sikte på å sikre lav og stabil inflasjon. Nå kan mandatet bli modernisert. Det varsler finansminister Siv Jensen (Frp) i Finansmarkedsmeldingen, som hun sendte Stortinget for få dager siden.

Overfor DN understreker Jensen at hun ikke har planer om å vrake inflasjonsmålet.

– Formålet er ikke å endre dagens inflasjonsstyring som mål for pengepolitikken, skriver Jensen, med understrekning av «ikke».

Hun mener inflasjonsstyringen blant annet har bidratt til en pengepolitikk som er godt tilpasset utfordringene norsk økonomi møter som følge av fallet i oljeprisen.

– På noen punkter kan det likevel være behov for å modernisere forskriften for å bringe den mer i samsvar med dagens tenkning i pengepolitikken, skriver Jensen.

Hun peker på formuleringene om valutakursen som eksempel.

– I forskriften står det at pengepolitikken skal bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen. I mange situasjoner vil det nettopp være ønskelig at valutakursen skal endre seg, slik som for eksempel dagens situasjon med et kraftig oljeprisfall, skriver Jensen.

For ett år siden nedsatte Jensen et utvalg som skal vurdere en modernisering av sentralbankloven. Nå varsler altså Jensen at også forskriften kan trenge en modernisering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.