Da Nasjonal transportplan ble lagt frem igår åpnet ballet med en kvikk liten animasjonsfilm, som viste alt det gode køtrette nordmenn har i vente, tonsatt til noe som minnet om vignettmelodien til «Miami Vice». Dette var en krimserie som gikk på slutten 1980-tallet, altså omtrent da norske stortingspolitikere lovet å få orden på jernbanenettet rundt Oslo innen årtusenskiftet. Igår lovet statsminister Jens Stoltenberg, flankert av samferdselsminister Marit Arnstad og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, at de skal fikse det meste innen 2024.

De lovet mange penger for å få orden på norsk transportinfrastruktur, over 500 milliarder kroner, men de fleste av disse pengene skal ikke bevilges i neste stortingsperiode. Det skal først skje etter at neste Nasjonal transportplan legges frem om fem års tid, der det vil komme nye løfter og nye prioriteringer.

Det er en grunn til at lobbyister, journalister og alminnelige grinebitere er dypt skeptisk når politikere lover ting som ligger langt frem i tid. Mange brutte løfter fra svært mange av våre folkevalgte er kanskje også noe av forkl#229en på at nordmenn flest setter samferdselspolitikk langt ned på listen når de skal forklare sine partivalg.

Likevel er det sannsynlig at regjeringen, hvilken det nå blir, faktisk kommer til å bruke en halv billion kroner, eller vel så det, på disse formålene det neste tiåret - og at en god del kommer til å følge omtrentlig de prioriteringene som ble presentert igår. Skjønt ikke helt.

Et av de mer tankevekkende innspillene før planen ble lagt frem kom fra professor Reidar Almås ved Norsk senter for bygdeforskning. Almås beskyldte NRK for å sende en «drittpakke» med hensikt å ødelegge for den rødgrønne regjeringen. Statskanalen hadde nemlig gått gjennom 40 veiprosjekter som har knyttet øysamfunn til fastlandet de siste 30 årene. Etter at 14 av 19 dyre bro- og tunnelutbygginger i Nord-Norge og Trøndelag sto ferdige har folketallet falt på øyene som ble fergefrie. Almås mente at NRK heller burde snakket om verdien av velferd og livskvalitet man får ved å slippe å ta ferge.

Transportforskere som Knut Boge ved Høgskolen i Oslo og Hilde C. Bjørnland ved BI fremholdt på sin side at når vi får lite igjen for transportkronene, skyldes det en valgordning som overrepresenterer distriktene, detaljstyring og fordyrende mellomledd.

Når befolkningen og velgerne sentraliseres vil entusiasmen for å bygge dyre tunneler og broer i områder der det bor svært få mennesker synke proporsjonalt

Norske byråkrater er ikke dumme, og demografi er blant de mer eksakte kunnskapskilder for den som skal planlegge for fremtiden. Folketallet i Norge vil øke med en million i løpet av 10–15 år, og de aller fleste vil bo rundt de større byene. Ved siden av å drysse milliarder ganske jevnt ut over landet - samferdselsministeren kommer tross alt fra Senterpartiet - åpner Nasjonal transportplan for å bruke mye penger til transport rundt og mellom større byer.

Men ikke nok, klaget bypolitikerne igår, støttet av blant andre Venstre-leder Trine Skei Grande, som igår frilynt tolket samferdselsminister Marit Arnstads prioriteringer:

- Fuck Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Lillehammer, Halden og Tromsø, oppsummerte hun.

Det var ikke helt rettferdig. Nasjonal transportplan handler ikke om bybane, T-bane og den slags. Det kommer over andre budsjettposter.

På den andre siden: 508 milliarder kroner er veldig mange penger, men langt fra nok til å få til alt. Krav om å øke bevilgningene sterkt til andre formål - ta eldre og helse - vil komme parallelt de nærmeste årene.

Presset vil øke for å prioritere det som tross alt er livsnervene i det norske transportsystemet: Bedre veier mellom storbyene og effektive kollektivnett i befolkningssentraene for å unngå at landet går i stå - og for å nå erklærte klimamål. Når befolkningen og velgerne sentraliseres vil entusiasmen for å bygge dyre tunneler og broer i områder der det bor svært få mennesker synke proporsjonalt.

Legg til et par andre sannsynlige politiske grep, økt bruk av veiprising i storbyene for å begrense privatbiltrafikken og en viss tapping av oljefondet for å få storprosjektene på plass (politikere fra flere leire hinter i den retningen, og ellers vettige økonomer synes det er en brukbar idé), og vi begynner å se konturene av en realitetsorientert norsk transportpolitikk i tiåret som Norsk transportplan skal dekke.

- Nøkkelen er å bevilge nok penger. Det hjelper alltid, sa statsminister Jens Stoltenberg igår. Det er jo sant. Alternativet er nasjonal forstoppelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.