– Du får ekstra poeng og penger for å satse på forskning, men det finnes ingen systemer i dag som belønner dem som vil satse på undervisningskvalitet, sier Venstres Guri Melby, nestleder i programkomiteen, til NTB.

Hun har fått komiteen med på et forslag om en ny reform som skal heve kvaliteten på undervisningen studentene får.

– Det er mange som jobber i akademia som brenner for undervisning, men de sakker akterut i karrieren og lønnsmessig om de satser på det, sier Melby, som også er gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre.

Melby vil premiere både studiesteder og enkeltforelesere som strekker seg lenger for å gi studentene god undervisning og veiledning eller prøver ut nye undervisningsmetoder.

Status og meritter

Komiteen foreslår at alle som underviser ved universiteter og høgskoler skal ha pedagogisk kompetanse, samt master i faget sitt. I tillegg foreslår den blant annet å:

* gi forskningsmiljøer med særskilt god undervisning status som Senter for fremragende undervisning,

* gi ekstra bevilgninger til de beste undervisningsmiljøene,

* sørge for at god undervisning gir merittering på samme måte som forskning.

Melbye medgir at det ikke er like lett å lage kriterier for kvalitet på undervisningen som for forskning, hvor blant annet antall publiseringer og hva slags tidsskrift man publiserer i, gir poeng. Men hun mener man kan lage et system basert på både kvantitative og kvalitative kriterier.

Bedre studentvelferd

Forslaget om studiekvalitet er bare ett av flere fra programkomiteen, som åpenbart frir til studenter.

Onsdag ble det kjent at komiteen også foreslår å knytte studiestøtten til grunnbeløpet (G) i folketrygden og på sikt øke støtten til 1,5 G, noe som tilsvarer snaut 139.000 kroner i dag.

I tillegg vil partiet gå inn for bygging av 3.000 studentboliger i året, dersom komiteen får det som den vil. Dessuten inneholder programforslaget flere forslag til bedre velferdsordninger, blant annet for studenter med barn og for syke studenter og gi rett til fastlege både på studiested og hjemsted.

Kutte barnetrygden?

Av de mer kontroversielle forslagene i Venstres programprosess, er å kutte i barnetrygden for å finansiere barnehager og SFO. Her har komiteen delt seg og sender to ulike forslag ut på høring i partiet, skrev VG onsdag. Et forslag går ut på å droppe barnetrygden for alle, unntatt for dem som tjener minst. Pengene som staten sparer, skal gå til gratis barnehage og SFO til alle. Et annet forslag er en gradert barnetrygd, koblet til familiens inntekt. Denne modellen vil kun gi gratis kjernetid i barnehagen.

Et lønnsløft for lærerne er også av forslagene fra Venstres programkomité, som ble lekket til Nettavisen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.