Rapporten ble torsdag lagt fram av interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass, som er en landsforening i NHO.

– Etter snart et tiår med fallende produksjon fra sokkelen, står vi igjen ved et vendepunkt hvor produksjonen øker igjen, sier fagsjef Bjørn Harald Martinsen i Norsk olje og gass til NTB.

Men han understreker at skal denne trenden fortsette inn i neste tiår, er vi avhengige av å gjøre nye funn.

Han viser til at det fortsatt er et betydelig ressursgrunnlag på norsk sokkel. Samtidig er bare rundt 40 prosent av sokkelen åpnet i områder hvor en forventer at det kan gjøres funn.

Investeringene
Norsk olje og gass (Norog) venter investeringer på 224 milliarder kroner i olje- og gassvirksomheten i Norge i 2014. Deretter ventes investeringene å holde seg rundt 200 milliarder kroner pr år til og med 2018, viser Norsk olje og gass' Konjunkturrapport 2013, offentliggjort torsdag.

Til sammenligning er seneste investeringsanslaget fra Statistisk sentralbyrå for 2014 på 215 milliarder kroner.

Av de totale investeringene i 2014 ventes 34 milliarder brukt på leting, 70 milliarder på feltutbygging, 101 milliarder på felt i drift, 14 milliarder på rør og anlegg og fire milliarder kroner på fjerning av installasjoner.

Leteinvesteringene ventes å holde rundt 35 milliarder kroner i perioden 2014-2018, mens investeringene i feltutbygging anslås stige fra 70 milliarder kroner i 2014 til 100 milliarder kroner i 2017 og 98 milliarder kroner i 2018. Samtidig ventes investeringene i felt i drift falle fra 101 milliarder kroner i 2014 til 54 milliarder kroner i 2018.

En investeringsbeslutning for Johan Sverdrup er ventet i løpet av 2014.

«Med first-oil planlagt i 2018 vil følgelig konseptvalget ha betydelig påvirkning på investeringsanslagene i og med at hele første del av investeringsperioden er sammenfallende med analyseperioden. I tilfellet Johan Sverdrup vil nok vanndybden i området redusere lisenspartnernes konseptuelle valgmuligheter, noe som mest sannsynlig vil medføre at den mest plausible løsningen blir en fast utbygging med flere plattformer, og med investeringer rundt 50 milliarder kroner innenfor analyseperioden», heter det i rapporten.

Les også:
Advarer mot for lave investeringer
Vale har solgt seg ut av Hydro
Rekordkvartal for DNO (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.