- Styringsrenten blir liggende på dagens nivå de neste 12 månedene. Deretter vil Norges Bank gradvis heve renten fremover, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Markets.

I 2013 vil styringsrenten bli hevet til 2,75 og ved utgangen av 2014 vil den ligge på 3,5 prosent, tror han.

Og grunnen til at renten ikke vil bli satt ned nå, tross sterk kronekurs, er ifølge Dørum at renten i Norge er i laveste laget slik situasjonen i norsk økonomi er nå: Veksten i økonomien er bra, arbeidsledigheten ligger på et naturlig nivå, signalene fra bedriftene, om ikke alle, er gode og boligprisveksten ligger fortsatt over normalen. I tillegg er kredittveksten i husholdningene fortsatt høyere enn inntektsveksten.

- Og motsatt: Når vi ikke venter renteoppgang med det første, så henger det sammen med at rentene rundt oss er lave og forventes å holde seg lave to tre år, sier Dørum til NTB.

- Dilemma

Også økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole venter at Norges Bank holder styringsrenten uendret.

- Men kronekurs, boligpriser og usikre konjunkturer ute trekker i ulike retninger og stiller Norges Bank overfor et dilemma, kanskje et større dilemma enn tidligere fordi kronen er blitt sterkere, sier Grytten til NTB.

Høye norske boligprisene tilsier at renten skal settes opp, for å motvirke en boligboble.

Men sterk krone trekker i motsatt retning, fordi en sterk kronekurs skaper større utfordringer for utekonkurrerende næringer. Det tilsier at renten kanskje bør settes ned, påpeker Grytten

Likevel sier økonomiprofessoren at han personlig ville valgt å holde renten uendret, fordi konjunkturene ute er usikre, selv om det nå kanskje ser ut til å gå litt bedre enn mange har fryktet.

- Lav rente i lang tid

- Jeg ville personlig ha valgt å holde renten uendret, og det tror jeg også Norges Bank vil gjøre, sier Grytten.

Sentralbanken vedtok i oktober ifjor at styringsrenten burde ligge i intervallet 1,75– 2,75 prosent i perioden frem til mars 2012, med mindre norsk økonomi ble utsatt for nye store forstyrrelser.

Onsdag skisserer sentralbanken en ny rentebane. Grytten tror det blir forferdelig vanskelig for Norges Bank å trekke opp rentebanen i tiden framover.

- Det mest sikre er at renten vil bli liggende lav veldig lenge, sier økonomiprofessoren.

Fersk kritikk

Nylig fikk sentralbanken forsiktig kritikk både for sin rentepolitikk generelt ifjor, og for desemberkuttet spesielt. Renten kunne vært satt opp tidligere og mer i 2011, mener Norges Bank Watch-gruppen som nylig har lagt frem sin rapport. Gruppen stiller også spørsmål ved sentralbankens rentekutt i desember.

Men i likhet med professor Grytten og sjeføkonom Dørum tror heller ikke sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen at Norges Bank endrer styringsrenten nå: Sentralbankens dilemma er risiko for at krona kan bli mye sterkere dersom renten økes.

- Norges Bank er nærmest handlingslammet når det gjelder å bruke renten for å dempe innenlandsk etterspørsel. Derfor har sentralbanksjefen bedt politiske myndigheter bruke mindre over statsbudsjettet. Det er vanskelig å bruke renten som virkemiddel for å bremse innenlandsk etterspørsel nå fordi kronekursen kan bli for sterk, sier Holvik.

Hun tror styringsrenten blir liggende på dagens nivå til begynnelsen av neste år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.