Tirsdag presenterte direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet rapporten «Finansielle utviklingstrekk 2015». Rapporten omtaler flere risikofaktorer for norsk økonomi, blant annet knyttet til utviklingen internasjonal økonomi.

- Hvis det går dårligere internasjonalt, påvirkes vi gjennom flere kanaler. Oljeprisen kan falle ytterligere og norsk næringsliv som eksporterer til andre sektorer enn olje- og gassvirksomhet påvirkes av svakere etterspørsel. I tillegg er vi spesielt opptatt av risikoen som ligger i at vi kan få ny finansiell uro, sier Baltzersen til DN.

Han viser til at risikopåslagene på innlån, både for banker og næringslivet, allerede har økt litt i høst.

- Dette reflekterer økt nervøsitet. Hvis det går veldig  galt, kan nervøsiteten lett flamme opp. Da vil norske banker, som har en stor del av sin funding i utenlandske verdipapirmarkeder, kunne oppleve økte innlånskostnader. I verste fall vil de ikke få tilgang til lån, slik de opplevde høsten 2008, advarer Baltzersen.

Kina og USA

Han peker på flere områder med nervøsitet.

- Det ene er Kina, med uroen og faren for at veksten skal falle mye og risikoen for bobler i låne-  og eiendomsmarkedet, sier Baltzersen.

I rapporten skriver Finanstilsynet riktignok at veksten i Kina synes å ha stabilisert seg så langt i 2015 og at fallet i aksjemarkedet så langt ikke har påvirket realøkonomien i stor grad.

Baltzersen peker videre på USA.

- Vi ser også at det er stor oppmerksomhet rundt om og når Fed (den amerikanske sentralbanken red. anm) vil øke sin signalrente. Når utgangspunktet er nullrente, kan selv små endringer gi store utslag i markeder, sier han. 

- Viktig at bankene er solide

Under tirsdagens presentasjon var Baltzersen opptatt av å understreke at det ikke er noen krise i norsk økonomi. Han mener derfor norske banker må fortsette å «bedre sin soliditet slik at de er i stand til å yte kreditt til kredittverdige kunder i dårligere tider».

Baltzersen understreker at dette forutsetter moderate utbytteutbetalinger.

Samtidig varsler DNB og andre norske banker kutt i utlån, særlig i bedriftsmarkedet. Forklaringen er svakere aktivitet i norsk økonomi og strengere kapitalkrav for norske banker.

Leder Morten Berge i Bedriftsforbundet sier til DN i tirsdagens utgave at bankene nå burde få reduserte kapitalkrav bak utlån til små og mellomstore bedrifter, en såkalt smb-rabatt, slik blant annet svenske banker har.

Det mener Baltzersen er en dårlig idé.

- I vår situasjon er det viktig at bankene er solide slik at de er i stand til å yte kreditt til næringslivet hvis vi skulle oppleve en kraftig nedgang. Vi mener for øvrig at det er tvilsomt om dette er et egnet virkemiddel for å stimulere kredittyting, sier han.

Ser svakere vekst

Finanstilsynet lager ikke egne prognoser for den økonomiske utviklingen.

Mandag formiddag publiserte Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, rapporten Economic outlook. De Paris-baserte økonomene reviderer sine vekstanslag for verdensøkonomien ned og ser nå for seg en vekst i global økonomi på 2,9 prosent i år.

- Dette vil i så fall være den laveste veksttakten siden 2009 og en vekst langt lavere enn hva som er normalt, påpeker analytiker Camillia Viland i DNB Markets i en morgenrapport fra meglerhuset.

- Det svakere vekstbildet reflekterer i all hovedsak svak utvikling i fremvoksende økonomier, med dype resesjoner både i Russland og Brasil, samtidig som veksttakten i Kina gradvis avtar. Utviklingen i fremvoksende økonomier, og spesielt Kina, har bidratt til svært svak vekst i global handel, skriver Viland.

Les også:

Frykter reprise av oljekrisen på 70-tallet

Skjønnhetstopp måtte gå

Asia i dag: Gjeldsfest i fremvoksende land  

Se DNtv: De har smakt på 400.000 kopper kaffe de siste 15 årene

De har smakt på 400.000 kopper kaffe de siste 15 årene
Kaffesmakerne Roger Wilhelmsen og Tore Flåten hos Joh. Johannson Kaffe blir aldri lei den sorte drikken.
02:29
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.