Tirsdag formiddag publiserte Det internasjonale pengefondet IMF oppdaterte prognoser for utviklingen i verdensøkonomien.

Sammenlignet med prognosene fra rapporten «World Economic Outlook» i oktober ifjor ser fondet nå for seg en mer gradvis oppgang i veksten globalt.

«I modne økonomier er en moderat og ujevnt fordelt bedring ventet å fortsette (...). Bildet for fremvoksende økonomier er delt, men i mange tilfeller utfordrende. Oppbremsingen og rebalanseringen av kinesisk økonomi, lavere råvarepriser og påkjenninger i enkelte store, fremvoksende økonomier vil fortsette å tynge veksten i 2016-17», skriver IMF i oppdateringen.

Veksten i globalt brutto nasjonalprodukt for inneværende år anslås nå til 3,4 prosent. I oktober ifjor var anslaget 3,6 prosent.

Veksten i 2017 kuttes også med 0,2 prosentpoeng sammenlignet med oktober og ventes nå å bli 3,6 prosent.

 

Fondet lister imidlertid opp fem sentrale risikofaktorer for veksten. Fire av dem kan bidra til lavere samlet vekst, mens den femte, råvareprisene, har både har opp- og nedsidepotensial, ifølge IMF:

  • Kraftig oppbremsing i Kina i forbindelse med landets overgang til en mer balansert vekst:

Kina er i ferd med å gå fra å være en stor råvareimportør som produserer for eksport, til å bli mer avhengig av innenlandsk etterspørsel etter varer og tjenester.

IMF frykter at en kraftig vekstnedgang vil gi internasjonal smitte gjennom handel, råvarepriser og lavere tillit, noe som i sin tur kan utløse uro i finansmarkedene og i valutakursene.

  • Sterkere dollar og strammere finansieringsforhold globalt:

USA er i ferd med å heve rentene igjen etter syv år med rente nær null og en rekke ekstraordinære tiltak for å støtte opp under den økonomiske veksten.

IMF frykter at renteoppgang i USA, fulgt av sterkere dollar og vanskeligere tilgang på kreditt, vil kunne føre kunne føre til finansielle utfordringer for mange bedrifter.

  • En plutselig oppgang i global risikoaversjon:

Uansett hva som utløser risikoaversjonen vil det kunne føre til ytterligere press og stress i sårbare økonomier i fremvoksende markeder, mener IMF. Selv et mer særegent sjokk i en fremvoksende økonomi kan føre til store smitteeffekter, mener organisasjonen.

  • Økende geopolitisk uro:

Pågående spenninger i flere ulike regioner kan ødelegge tilliten og forstyrre global handel, samt finans- og turiststrømmer, mener IMF.

  • Tosidig risiko i råvaremarkedene:

På nedsiden kan ytterligere fall i råvareprisene forverre utsiktene for allerede  skjøre råvareøkonomier. Økte lånerenter på gjeld innen energisektoren kan føre til en mer generell innstramning i kredittmarkedene.

Nedgangen i oljeprisen har også et oppsidepotensial, siden den kan føre til en økt etterspørsel i oljeimporterende land, mener IMF. Dette kan blant annet skje ved at forbrukerne forventer lave priser for en lengre periode, kommenterer fondet i rapporten.

IMFs prognose

Prosentvis endring i bnp fra året før. Kilde: IMF, World Economic Outlook Update januar 2016

Les også:

- Jeg tror ikke det er livstruende for globale markeder

Økonomenes spådom for verdensøkonomien i 2016: Norge havner langt, langt ned på listen  

Se DNtv: Tips til hva du skal se etter på visningen

Tips til hva du skal se etter på visningen
Dette må du se sjekke før du bestemmer deg for å by på en bolig
02:41
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.