Det internasjonale pengefondet IMF kutter nok en gang i prognosene for veksten i verdensøkonomien. Fondet venter nå at den samlede verdiskapningen i verden bare øker marginalt mer i år sammenlignet med ifjor.

«Den globale veksten fortsetter, men i et tregt tempo som gjør verdensøkonomien mer sårbar for risiko», oppsummerer fondet i forbindelse med at prognoserapporten World Economic Outlook blir lagt frem tirsdag ettermiddag.

Bildet er dramatisk endret fra hvordan pengefondet så for seg utviklingen for bare seks måneder siden. Da anslo fondet en vekst i år på 3,6 prosent.

Nå anslås veksten til 3,2 prosent, som er en reduksjon på ytterligere 0,2 rposentpoeng siden forrige prognoseoppdatering i januar.

Til sammenligning var veksten i verden ifjor på 3,1 prosent - det svakeste året siden finanskrisen herjet tilbake i 2009.

Neste år blir veksten 3,5 prosent ifølge de oppdaterte prognosene. Det er en reduksjon på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med forrige prognoserapport fra januar i år.

- Lavere vekst gir mindre rom for feil. Vedvarende treg vekst etterlater sår som i seg selv reduserer potensiell produksjon og dermed etterspørsel og investeringer, sier IMFs analysedirektør Maurice Obstfeld i en pressemelding fra fondet tirsdag.

Fire farer

Utsikten til en forlenget periode med svak vekst i verdensøkonomien gjør risikoen for nye tilbakeslag mer fremtredende, argumenterer IMF i rapporten. Der lister fondet opp fire risikofaktorer som det mener truer utviklingen i global økonomi:

  • Finansuroen kommer tilbake

Nye runder med finansuro truer den globale økonomiske tilliten. Fondet frykter blant annet at nye runder med valutasvekkelser i fremvoksende økonomier kan gi ytterligere problemer for næringslivet og at skarp nedgang i kapitalinngangen kan føre til en rask reduksjon i innenlandsk etterspørsel i landene.

  • Forlenget periode med lav oljepris

Dette vil ifølge fondet føre til ytterligere problemer for en rekke oljeeksporterende nasjoner. Samtidig bemerker fondet at nedgangen i oljeprisene de siste årene også representerer en oppside i form av potensielt økt etterspørsel i oljeimporterende nasjoner.

  • Kraftigere oppbremsing i Kina enn ventet

Dersom verdens viktigste vekstmotor bremser mer opp vil det smitte gjennom handel, råvarepriser og tilliten til den økonomiske utviklingen. Det kan lede til en generell svekkelse av veksten i verdensøkonomien, advarer pengefondet.

  • Sjokk som ikke er økonomisk relaterte

Gooplitiske konflikter, politiske uoverenstemmelser, terror, flykningestrømmer eller globale epidemier truer noen land og regioner. Dersom problemene ikke løses kan det gi betydelig smitte til global økonomisk aktivitet, advarer IMF.

Etterlyser tiltak

IMF mener mer aggressive tiltak fra myndighetene kan løfte etterspørselen og potensielt bidra til sterkere vekst på både kort og lang sikt. I rapporten foreslår fondet en kombinasjon av strukturelle reformer, finanspolitisk støtte og pengepolitiske tiltak, som kan virke gjensidig forsterkende på hverandre.

 

Les også:

Oljeprisen til ny årsbeste før oljetoppmøte: - Det er ikke der slaget står  

Økonomer: Snart kan det bli full stopp for norsk krone-effekt  

Slik forklarer DNB-sjefen at Luxembourg-affæren kunne oppstå
- Det må ikke brukes som en unnskyldnig eller bortforklaring, men det er viktig å minne om dette...
01:34
Publisert:

Fondet tar også til orde for å lage planer og tiltak som kan iverksettes dersom nedsiderisikoen materialiseres.

- Dersom politikerne tydelig anerkjenner risikofaktorene de sammen er stilt overfor og handler sammen for å forberede seg på dem, vil de positive effektene på global tillit kunne bli betydelige, sier fondets analysedirektør Maurice Obstfeld i meldingen fra fondet tirsdag.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.