Mens Storbritannia gradvis får føle konsekvensene av brexit, er DNB Markets nå mer bekymret for at andre forhold skal ramme den globale veksten.

Snart to måneder etter at britene stemte for å forlate EU, avtegner det seg et bilde av en langt svakere økonomisk utvikling i Storbritannia. Torsdag kommer nye nøkkeltall som vil gi en pekepinn på hvilken vei det går.

– Så langt vet vi at pundet har svekket seg markert, over 10 prosent, etter folkeavstemningen, sier DNB Markets' seniorøkonom Knut Magnussen, som følger Storbritannia tett.

– Vi vet også at britiske husholdninger har blitt mindre optimistiske, og vi vet at britiske bedrifter har blitt veldig usikre og sier de kan komme til å måtte redusere investeringer og nedbemanne, konstaterer han.

– Det peker i retning av lavere vekst i økonomien og høyere arbeidsledighet. Det svake pundet peker også i retning av høyere inflasjon fremover.

Blåste over

DNB Markets la onsdag fram sine økonomiske prognoser for de nærmeste årene. Brexit har lenge vært ansett som en stor trussel, ikke bare for britisk økonomi, men også mot den globale veksten. Men verdens aksjemarkeder ristet kjapt av seg sjokkresultatet.

– Det var en frykt for at det skulle bli mer finansiell uro etter et nei-flertall. Uroen som oppsto, gikk over ganske fort, sier Magnussen til NTB.

Derfor er det nå helt andre forhold enn brexit som gjør DNB Markets bekymret på verdensøkonomiens vegne, og som kan gjøre bankens prognoser om fortsatt god vekst i verdensøkonomien, til skamme.

Kinesisk gjeld

DNB Markets har lenge trukket fram den voldsomme gjeldsoppbyggingen i kinesiske bedrifter som en trussel mot verdensøkonomien.

– Det mener vi fortsatt er en betydelig risikofaktor, ikke på kort sikt, men på litt lenger sikt, sier Magnussen.

Frykten er at ulønnsomme kinesiske bedrifter holdes kunstig i live av statlige stimuleringstiltak, noe som kan gjøre nedturen desto brattere om den først kommer.

Samtidig trekker DNB Markets fram faren for nye skuffelser i veksttallene for industrilandene som en klar risiko.

– Dette har skjedd gang etter gang etter gang, konstaterer Magnussen.

Ikke minst eurosonen har slitt med lav vekst helt siden finanskrisen i 2008, og selv ikke kraftige stimuleringstiltak fra Den europeiske sentralbanken (ESB) har kunnet løfte veksten skikkelig.

Mange usikre faktorer

At sentralbankene nå er i ferd med å gå tom for ammunisjon, er i seg selv en bekymring som trekkes fram av DNB Markets.

– Vi tror ikke at sentralbankene vil si rett ut at de gir opp. Men vi synes å ha sett at det er veldig klare begrensninger i hva de kan gjøre, sier Magnussen.

Han viser til at det nå kan ha flere negative enn positive effekter å senke rentene ytterligere eller kjøre på med flere stimuleringstiltak.

DNB Markets mener også det kan være negativt for verdensøkonomien hvis Donald Trump vinner høstens presidentvalg i USA, fordi han har signalisert at han vil føre en mer proteksjonistisk politikk.

– Det kan ramme verdenshandelen, sier Magnussen.

Endelig trekker også DNB Markets fram spenninger i Vestens forhold til Russland, den stadig usikre situasjonen i Midtøsten, med krig i Syria, Jemen og Nord-Irak, og flyktningkrisen som trusler mot den globale veksten. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.