Selv en halvering av norsk oljeproduksjon vil ikke påvirke oljeprisen mer enn en prosent, fastslår SSB.

Statistisk Sentralbyrå har sett på effekten av å redusere norsk olje- og gassproduksjon for verdens fattige. Bestillingen kommer fra Kirkens Nødhjelp og organisasjonen Framtiden i våre hender som er lei av politikere og oljetopper som bruker energibehovene i uland som begrunnelse forå fortsette norsk olje- og gassproduksjon.

- Vi lager denne rapporten for å hjelpe til med å sjekke om fakta stemmer. Egentlig er det oljeselskapene som burde betalt for denne rapporten, men det har ikke oljeindustrien vært interessert i. De bare gjentar denne myten om og om igjen til folk til slutt tror på den, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad til Aftenbladet.no.

For liten spiller
Ifølge det Internasjonal Energibyrået (IEA) er det 1,3 milliarder mennesker som i dag mangler tilgang på strøm. Rapporten som blir publisert i dag konkluderer at de 1,4 milliarder menneskene som ikke har tilgang til energi i verden ikke merke noe særlig til et bortfall av norsk olje- og gassproduksjon, skriver de to organisasjonene i en pressemelding.

Årsakene er at norsk olje og gass for det meste eksporteres til land i Europa og Nord-Amerika, og at Norges andel av verdens oljeproduksjon er så lav som 2 prosent, mens gassproduksjonen utgjør om lag 3 prosent.

Norges olje- og gasspolitikk kunne påvirket lavinntektslandenes energisituasjon, gjennom pressing av de internasjonale prisene på olje og gass. Dette gjelder i mindre grad for gass enn for olje, siden gass omsettes i regionale markeder. Men når norsk oljeproduksjon bare utgjør rundt 2 prosent av global produksjon vil selv en betydelig nedgang i norsk oljeproduksjon ha en beskjeden påvirkning på oljeprisen på lang sikt, heter det videre i rapporten. Selv en halvering av norsk oljeproduksjon vil ikke føre til en større prisoppgang enn rundt en prosent.

- Utrolig frekt
- I olje- og energidepartementets årsbok for petroleumsvirksomheten i 2011 skriver statsråd Ola Borten Moe at ”utviklingslandene sin økte tilgang på norsk energi vil være med på å bedre levekåra og trekke millioner ut av fattigdom”. Realiteten er at fattige mennesker ikke får noen direkte glede av norsk petroleum, sier Hermstad.

- Det å skyve de fattige foran seg er utrolig frekt av folk som stiller som statsministerkandidat, og det er oppsiktsvekkende at de ikke sjekker fakta, sier han til Aftenbladet.

- Problemet i dag er at dersom vi skal oppnå de globale klimamålene, må vi la 2/3 av olje- og gassreservene ligge, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp til Aftenbladet.

Organisasjonene mener at politikernes retorikk bidrar til å tåkelegge den negative klimaeffekten knyttet til norsk oljeproduksjon. Mens Norges totale utslipp av CO2 er på 44 millioner tonn per år (2012), forårsaker forbrenning av norskprodusert olje og gass om lag 500 millioner tonn CO2 ved dagens produksjonsnivå. Rapporten fra SSB viser at en reduksjon i norsk oljeproduksjon vil føre til netto nedgang i de globale klimagassutslippene, skriver organisasjonene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.