Forslaget om å endre på politiets særorganer har blitt møtt motstand fra flere hold de siste ukene.

Nå bekrefter justisminister Per-Willy Amundsen til VG at de vil legge den nye politireformen på hyllen. Det var VG som først omtalte saken.

– Det blir ikke gjennomført noen endringer av særorganene før vi har sett effektene av politireformen i distriktene, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

Et offentlig utvalg har kommet med en utredning om å endre på politiets særorganer. Utvalget ønsker å slå sammen Økokrim og Kripos, samt legge ned Politiets Utlendingsenhet og Utrykningspolitiet.

En følge av sammenslåingene vil være at flere oppgaver hadde blitt fordelt ut i politidistriktene. Politiets særorganer består i dag av Politiets Utlendingsenhet, Utrykningspolitiet, Politihøgskolen, Økokrim og Kripos.

– Jeg mener at det å gjennomføre for mange reformer samtidig vil trette politiet. Vi må konsentrere oss om å gjennomføre det som allerede er satt i gang skikkelig. Det handler om respekt for alle de tusener som jobber i norsk politi, sier Amundsen til VG.

Advarte mot forslaget

Norges skattedirektør Hans Christian Holte har tidligere advart mot nedleggelse av Politiets Utlendingsenhet og slå sammen Økokrim og Kripos.

- Jeg er alvorlig bekymret for konsekvensen av de foreslåtte endringene. Jeg tror det er en fare for at det viktige arbeidet mot økonomisk kriminalitet vil bli svekket ved at den typen saker vil tape i en løpende prioritering mot annen type kriminalitet innenfor en felles enhet som er foreslått, sa skattedirektør Hans Christian Holte til DN i slutten av november.

Nå blir de foreslåtte endringene i særorganene satt på vent til man har sett effektene av politireformen i distriktene. (Vilkår)