- Dette er en prinsipielt viktig kjennelse. Vi var overrasket over de to forrige kjennelsene, særlig fra lagmannsretten. Høyesteretts avgjørelse viser at Norsk Tillitsmann har søksmålskompetanse, som det så fint heter, på vegne av obligasjonseierne, sier Ragnar Sjoner, administrerende direktør i Norsk Tillitsmann, til DN.no etter dagens kjennelse fra Høyesterett.

Saken som nå får sin endelige avgjørelse begynte med at flere norske investorer garanterte for nærmere 300 millioner kroner, da riggselskapet Thule Drilling skulle hente inn penger i 2008.

Emisjonen ble aldri noe av, og Norsk Tillitsmann, som representerer riggselskapets långivere, krevde at garantistene punget ut.

Krevde 205 millioner fra NorInvest
Det største kravet måtte rigginvestor og styremedlem i Thule Drilling, Anders-Ivar Olsen, og hans deleide investeringsselskap Norinvest Ltd., svare for. Selskapet, registrert på De britiske jomfruøyene, ble krevd for 205 millioner kroner. For å sikre kravet ville Norsk Tillitsmann ha kontroll med verdiene til Olsen og hans selskap. De ba derfor Oslo byfogdembede om å ta arrest i Norinvests verdier, har Dagens Næringsliv skrevet tidligere.

Men både tingeretten og lagmannsretten konkluderte med at Norsk Tillitsmann ikke kunne opptre som part for långiverne i Thule Drilling. Bakgrunnen var blant annet at Norsk Tillitsmann ikke var direkte part i tvisten med NorInvest, men opptrådte på vegne av andre låntagere.

Etter lagmannsrettens kjennelse mente Norsk Tillitsmann, ifølge Dagens Næringsliv, at det vil bli fullstendig kaotisk hvis selskapet ikke kan representere långivere i søksmål mot bedrifter som har lånt penger i obligasjonsmarkedet.

- Vi kommer ikke til å sitte med hendene i fanget etter denne avgjørelsen. Ingen låntager skal få dø i synden på grunn av dette, sa Sjoner til DN dengang.

Går direkte på garantistene
I dag har altså Høyesterett opphevet disse kjennelsene.

Sjoner viser til at Høyesteretts konklusjon er i tråd med det Norsk Tillitsmann, markedet og myndighetene har lagt til grunn som forventet praksis tidligere.

- Nå vil vi gå direkte på garantistene i emisjonen for å få dekket inn våre krav, sier Sjoner.

Det har onsdag ettermiddag ikke lykkes å komme i kontakt med Anders-Ivar Olsen.

DETTE ER SAKEN
* Flere norske investorer garanterte for nærmere 300 millioner kroner da riggselskapet Thule Drilling skulle hente inn penger ifjor. Emisjonen ble aldri noe av, og Norsk Tillitsmann, som representerer riggselskapets långivere, krevde at garantistene punget ut.

* Det største kravet måtte rigginvestor og styremedlem i Thule Drilling Anders-Ivar Olsen svare for. Hans deleide investeringsselskap NorInvest Ltd., registrert på De britiske jomfruøyene, ble krevd for 205 millioner kroner. For å sikre kravet ville Norsk Tillitsmann ha kontroll over verdiene til Olsen og hans selskap. De ba derfor Oslo byfogdembede om å ta arrest i NorInvests verdier.

* I april ifjor konkluderte Oslo byfogdembete at Norsk Tillitsmann ikke kunne opptre som part for långiverne. Bakgrunnen er blant annet at Norsk Tillitsmann ikke er direkte part i tvisten med NorInvest, men opptrer på vegne av andre låntagere. Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett som kom til samme konklusjon.

Kilde: Dagens Næringsliv

NORSK TILLITSMANN
* Norsk Tillitsmann (NTM) har som forretningsidé å kunne ivareta andres avtalte rettigheter på oppdragsbasis.

* Tillitsmannsfunksjonen innebærer i korthet at obligasjonseierne i det enkelte lån samlet overfører til tillitsmannen å utøve sine kreditorrettigheter overfor låntageren (debitor). På denne måten bindes obligasjonseierne sammen i et kreditorfellesskap som ikke kan oppløses uten låntagers samtykke.

* NTM ivaretar sertifikat- og obligasjonseiernes rettigheter i rentemarkedet. Norsk Tillitsmann overvåker kontinuerlig investorenes rettigheter innenfor rammen av lånedokumentene og lovgivningen.

* Norsk Tillitsmann hadde ved årsskiftet en portefølje på ialt 1712 tillitsmannsoppdrag i låneforhold knyttet til obligasjonslån. Samlet pålydende for utestående i disse lånene utgjør 541 milliarder kroner.

* Eierne av Norsk Tillitsmann er i hovedsak norske banker, livsforsikringsselskaper og verdipapirforetak.

Kilde: Dagens Næringsliv(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.