Det fremgår av OECDs seneste Economic Outlook for Norge, offentliggjort tirsdag.

"Pengepolitikken bør rettes mot å nå inflasjonsmålet ved å holde rentene lave gjennom prognoseperioden. Finanspolitikken bør komme raskt tilbake til handlingsregelen for å bidra til å unngå overoppheting og kroneappresiering, og for å bidra til en mer rettferdig bruk av oljeressursene over tid," heter det i OECD-rapporten

OECD mener de kortsiktige utsiktene for norsk økonomi er positive og venter sterk vekst i innenlandsk etterspørsel i 2005 som følge av en " accommodative policy" og høye oljepriser. Organisasjonen venter en vekst i BNP Fastlands-Norge på 3,7 prosent i 2004 og en vekst på 3,2 prosent i 2005.

"Den innenlandsk etterspørselsdrevne konjunkturoppgangen får momentum, basert på sterkere oljeinvesteringer, lave renter og ekspansiv finanspolitikk. Det negative produksjonsgapet ventes å bli reversert i 2005. Utlandet vil begynne å bidra positivt til veksten. Kjerneinflasjonen anslås å stige som et resultat av overskuddsetterspørsel, men ventes ikke å nå midten av intervallet som Norges Bank sikter mot før i slutten av 2006," heter det i rapporten.

OECD mener risikofaktorene for norsk økonomi er balanserte. En sterk etterspørsel fremover kan resultere i prisoppgang og raskere pengepolitisk tilstramming, noe som kan føre til negativ innvirkning på privat forbruk og boliginvesteringer fordi husholdningenes gjeld har økt betydelig de seneste kvartalene. På den annen side kan oljeinvesteringene bli sterkere enn antatt om oljeprisen holder seg høy.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.