- Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å innføre elektronisk faktura er stor, sier direktør Knut Sandal i for avdeling for betalingssystemer i Norges Bank.

Regjeringens ambisjon er at statlige virksomheter skal kreve elektronisk faktura og kreditnota i alle avtaler som blir inngått fra 1. juli 2012.

Sandal mener potensialet er spesielt stort ved betalinger mellom bedrifter og mellom bedrifter og offentlig sektor.

 

Verdien av innsp#229ene ved å innføre elektronisk faktura i statlige virksomheter vil være på 1,9 milliarder kroner i perioden 2009-2023. For kommunal sektor viser utregningene at en slik innføring kan spare inntil 1,4 milliarder fram til 2024. Det kommer frem i Norges Banks årsrapport om betalingssystemer, som ble lagt frem onsdag.

Slutt for papirfakturaen
Det jobbes med et lovmessig grunnlag for å kunne pålegge leverandørene å levere elektronisk i alle avtaler som blir inngått etter 1. juli 2012.

Siden dette ikke er på plass, har Fornynings-, administrasjons- og kirkedepartementet, laget en foreløpig løsning hvor de ber statlige virksomheter kreve elektronisk faktura fra sine leverandører i avtaler gjort etter 1. juli 2012.

- En slik innføring som dette vil også påvirke bedriftene utenfor statlig virksomhet på sikt, fordi stadig flere må opprette systemer for å gjennomføre denne type betalinger. Og dette kan spare masse kostnader i samfunnet, sier Sandal.

379 millioner nettbankbetalinger
Det sendes fortsatt mange papirfakturaer i vanlig post, men stadig flere sendes direkte til nettbanken som elektronisk faktura.

Totalt ble det utført 379 millioner nettbankbetalinger i 2011, en økning på 2 prosent fra året før. Det er 66 prosent av alle regningsbetalinger.

Direkte debitering, som stort sett gjelder avtalegiro, økte med nærmere 10 prosent fra året før, men står for knappe 13 prosent av regningsbetalingene. Både mottaker og betaler må ha avtale med banken for å gjennomføre en direkte debitering.

Stadig flere avtaler
Ved utløpet av 2011 hadde 13.800 bedrifter til sammen nærmere 13,2 millioner avtaler med kunder om slik betaling. Det er en økning på henholdsvis 4 og 10 prosent fra 2010.

Tallet på antall personer som ønsket å motta elektronisk faktura økte med 25 prosent i 2011. Rundt 950 bedrifter kan nå sende fakturaene rett i nettbanken til sine kunder.

Det ble utført rundt 34 millioner elektroniske fakturaer i 2011, en økning på 17 prosent fra 2010.

Les også:
- Kontanter bør koste mer

Mikro-feil skapte mega-problem (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.