Den ene dommeren i lagmannsretten mener det er «mest sannsynlig» at den tidligere Vimpelcom-toppen Jo Lunder vil kontakte vitner når han ikke varetektsfengsles for lengre tid.

Økokrim fikk ikke lagmannsrettens flertall med seg på at det var nødvendig å varetektsfengsle Vimpelcoms tidligere konsernsjef Jo Lunder. Sent tirsdag kveld ble Lunder løslatt fra fengsel etter at han forrige onsdag ble pågrepet.

Les også: Tidligere Vimpelcom-topp Jo Lunder slipper varetekt og - Han er selvfølgelig svært lettet

Den ene av de tre dommerne i lagmannsretten som skulle avgjøre hvorvidt Lunder skulle sitte i varetekt, gikk imot flertallet:

«Lunder har en reell mulighet til å kontakte og påvirke vitner, og det er mest sannsynlig at han vil bruke denne mulighetene hvis han ikke holdes fengslet», bemerket lagdommer Kristin Robberstad i sin dissens.

Advokat Cato Schiøtz, som forsvarer Lunder, reagerer på påstanden.

- Det er en helt utrolig spekulasjon, sier Schiøtz til DN.

- Lunder ble utnevnt som konsernsjef som en fyr med topp integritet. Disse spekulasjonene er totalt kontrært med hans modus.

Peker på andre i Vimpelcom

Schiøtz reagerer også på antakelsen fordi saken er flere år gammel.

- Hvem skulle man tro at sitter på avgjørende informasjon? Jo, Lunders nærmeste ansatte. Problemet er at Økokrim ikke har snakket med dem. Det er ikke noe i dokumentasjonen som er lagt frem som tilsier at Økokrim har vært i kontakt med noen i Vimpelcoms administrasjon.

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim hadde opprinnelig bedt om to ukers varetektsfengsling av Lunder.

- Det er viktig rettsikkerhetsgaranti at siktede har anledning til å få prøvet fengslingsspørsmålet i retten. Vi tar selvfølgelig lagmannsrettens avgjørelse til etterretning, sier Djupesland til DN onsdag.

- Sterke holdepunkter

Hun understreker at Økokrim frykter bevisforspillelse i saken.

- Formålet med å be om varetektsfengsling var at vi mener det foreligger bevisforspillelsesfare, noe også tingretten og lagmannsretten synes å være enig i, sier Djupesland, som viser til den delen av kjennelsen der lagdommer Kristin Robberstad tar dissens.

Hun legger også vekt på at rettens mindretall trekker frem at vitneforklaringer normalt står sentralt i korrupsjonssaker, og at Lunder ikke har vært avhørt i andre land.

- Hvordan håndterer dere situasjonen som er oppstått?

- Vi får jobbe videre med etterforskningen. Jeg vil understreke at vårt eneste formål med etterforskningen er å finne ut hva som har skjedd og hvem som har visst hva i Vimpelcoms ledelse da disse utbetalingene fant sted.

- Blir siktelsen mot Lunder opprettholdt?

- Nå skal vi etterforske saken videre, så vil man ta stilling til eventuelt straffeansvar på et senere tidspunkt. Her synes det å være sterke holdepunkter for at det er tale om korrupsjon. Men det sentrale gjenstående spørsmålet er eventuelt hvilke personer som er ansvarlig for det som har skjedd.

- Har dere gjort andre etterforskningsskritt enn avhør av Lunder i tiden han har sittet i varetekt?

- Det kan jeg ikke kommentere, men vi har forsøkt å utnytte tiden så godt vi har kunnet, sier Djupesland til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.