Etter det DN erfarer ble skipsreder John Fredriksen overrasket da han torsdag formiddag mottok en epost om pågripelsen av gruppens nye konsernsjef på Gardermoen. Fredriksen var på reise i sør-England da han fikk beskjeden. Lunder ble ansatt i mai og tiltrådte sin nye stilling i Fredriksens kontorer i Sloane Square i London 1. september.

DN har tidligere skrevet at Fredriksen brukte eksterne rådgivere i forbindelse med ansettelsen av Lunder.  Korrupsjonsmistankene mot Jo Lunders tidligere arbeidsgiver VimpelCom var kjent og det skal ha vært viktig for Fredriksen å ha sikkerhet for at Lunder ikke hadde vært involvert i noe som kunne føre til straffeforfølgning.

Les også: Jo Lunder permitteres fra toppjobben hos John Fredriksen

DN har tidligere skrevet at det internasjonale rekrutteringsselskapet Egon Zehnder hadde oppdraget med å finne en person til konsernsjefjobben i gruppen. Prosessen skal ha pågått i flere måneder.

I et intervju med DN i mai sa Fredriksen at han hadde snakket grundig med Lunder om dette:

- Jeg har full tillit til Lunder og hans integritet. Han er helt klar på at han har nulltoleranse for korrupsjon. Lunder er også klar på at ledere har et stort ansvar for å bekjempe korrupsjon. Det er viktig å bygge riktige systemer, prosedyrer og kulturer.

Fredag morgen kom meldingen om at Lunder inntil videre er permittert fra alle sine roller i Fredriksen-gruppen. Det betyr blant annet at han går av som styremedlem i riggselskapet North Atlantic Drilling. Det er notert på New York Stock Exchange og har en børsverdi på 193,4 millioner dollar. Riggselskapets aksjer handles også i det unoterte markedet i Oslo.

Vil ikke kommentere

På bakgrunn av den pågående etterforskningen ble det konkludert med at Lunder ikke kunne fortsette i jobben. I samråd med ham ble han permittert. For Fredriksen har det viktigste vært hva som er best for selskapene i gruppen, samtidig som han opptrer ryddige og ordentlig vis a vis Lunder.

DN har forsøkt å få Fredriksens nære medarbeider Harald Thorstein og Fredriksen selv til å svare på om Jo Lunder han komme tilbake som konsernsjef. Thorstein sier at det ikke blir gitt kommentarer fra gruppen side ut over den kortfattede meldingen om at Lunder er permittert.

Etter hva DN forstår er det – sett fra Fredriksens side – en klar forskjell på en rask avklaring og at siktelsen frafalles, og en langdryg prosess som kanskje kan ende med en rettssak.  I det siste tilfellet er det utelukket at Lunder kan vende tilbake som gruppens øverste administrative leder, etter det DN erfarer.

- Vi er i samråd med Jo Lunder blitt enige om at han permitteres fra alle sine roller i gruppen inntil videre, sa Thorstein til NTB. Thorstein tilføyde at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer om saken.

Ut av rigg-styre

Sent torsdag kveld varslet riggselskapet North Atlantic Drilling at Lunder går ut av styret i selskapet. Også denne avgjørelsen skal ifølge en børsmelding ha blitt tatt i samråd med Lunder selv.

Lunder har per i dag ingen andre styreverv i de sentrale børsnoterte selskapene i Fredriksen-gruppen, der de største er Seadrill, Marine Harvest, Frontline og Ship Finance International.

Fredag skrev DN at siktelsen mot Lunder i Vimelcom-saken kunne gjøre det umulig for ham å fortsette som konsernsjef i Fredriksen-gruppen.

Skulle avlaste

Hensikten med ansettelsen av Jo Lunder var at han skulle avlaste Fredriksen for endel administrative gjøremål og at de to i fellesskap skulle ivareta formuen og videreutvikle selskapene og aktivitetene i gruppen.

Lunder kom til Fredriksen fra stillingen som toppsjef i det delvis Telenor-eide mobilselskapet Vimpelcom. Han sluttet i Vimpelcom i april, etter 15 år i sentrale stillinger i selskapet. Da forlot han et selskap som var under etterforskning for korrupsjon og hvitvasking i USA og Nederland.

Sjekket av Zehnder

Etter hva DN forstår var korrupsjonsetterforskningen i Vimpelcom et sentralt tema i undersøkelsene Egon Zehnder foretok før det anbefalte at Fredriksen ansatte Lunder. Den erfarne rådgiveren Fred O. Jacobsen skal ha hatt ansvaret for oppdraget.

– Vi kan ikke kommentere dette. Vi kan ikke si noe om hvem som er, eller som kunne ha vært, våre klienter, sier sjefen for Egon Zehnders kontor i Oslo, Morten Tveit.

Administrator

I mai gjorde Fredriksen det klart at han ikke hadde noen planer om å gi seg til tross for ansettelsen av Lunder. Men han ville styrke den administrative siden i gruppen og ønsket en nøkkelperson som kunne ta mye av den daglige oppfølgingen av selskaper og enkeltinvesteringer.

Planen var at Fredriksen selv primært skulle jobbe med shipping og drilling (boreentreprenøraktiviteten) og ha en rådgiverrolle i de andre virksomhetene som gruppen er involvert i.

– Med en konsernsjef på plass vil Fredriksen få frigjort tid til å tenke og arbeide med strategi og sørge for at vi har en riktig kapitalallokering, sa Harald Thorstein i mai.

– Det skal bygges en solid og god struktur for selskapene som inngår i gruppen, og vi skal utvikle et familieselskap i verdensklasse basert på en fornuftig bruk av de betydelige ressursene som gruppen råder over, sa Lunder i intervjuet med DN på forsommeren i år.

Mange selskaper

Medregnet nybygg og fartøyer som eies privat, teller Fredriksen-flåten omkring 350 enheter med en markedsverdi på cirka 40 milliarder dollar.

Shippingdelen av gruppen ligger i stor grad i børsnoterte selskaper som Frontline, Golden Ocean Group, Deep Sea Supply, Ship Finance International og Flex lng. Men Fredriksen har også store private investeringer i shipping og eier en rekke fartøyer gjennom sine egne selskaper.

Gruppen er største aksjonær i oppdrettsgiganten Marine Harvest og i riggselskapet Seadrill.

Penger på bok

Utenom eierpostene i gruppens børsnoterte selskaper er Fredriksen søkklastet med kontanter. Kontantbeholdningen overstiger fem milliarder dollar, 43 milliarder kroner. I tillegg kommer likvide investeringer i fond og omløpsaksjer på rundt 3,5 milliarder dollar.

Les også: Advokat Cato Schiøtz: - Han har ikke hatt noen grunn til å tro at dette innebar noen korrupt utbetaling

Siktet for kjøp av Wikipedia-avskrift  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.