Verdiforringelse i vind

Subsidiert vindkraft er grønn verdiforringelse – som kanskje ikke engang er grønn.

Publisert: Oppdatert: