Med nedgang i oljesektoren er det flere som nå peker på havvind som en av flere alternative inntjeningsmuligheter. Ved senter for teknologi, innovasjon og kultur (UiO) gjennomførte vi tidligere i år en undersøkelse blant norske bedrifter som har koblinger til markedet for havvind.