Norge bruker milliarder av kroner på å utvikle fornybar energi, uten at det bidrar nevneverdig til det grønne skiftet. Årsaken er at forskningspolitikken og energipolitikken ikke spiller på lag. Mens energiforskningen forfølger en gjennombruddsstrategi, med mål om å utvikle radikalt nye teknologier, premierer støttesystemet for fornybar energi etablerte teknologier som vindkraft på land og småskala vannkraft.