Mandag ettermiddag har Olje- og energidepartementet sendt ut en pressemelding som stadfester NVEs nei til vindparkanlegget på Siragrunnen utenfor Sørvestlandet.

- Fordelene ved en eventuell vindkraftutbygging på Siragrunnen oppveier ikke de betydelige ulempene for naturmangfoldet og for fiskerinæringen i området. Også virkningene for kystlandskapet har spilt inn. Samtidig må de betydelige kostnadene ved utbygging tillegges vekt, skriver olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

I vurderingen har departementet tatt hensyn til at selve tiltaket kan bidra positivt til arbeidsplasser og aktivitet i regionen, og at prosjektet har tilslutning fra de berørte kommunene. Eventuell lokal industriutvikling i kjølvannet av vindkraftprosjektet ligger utenfor det som skal inngå i en konsesjonsbehandling etter energiloven, heter det i pressemeldingen. (Saken fortsetter under)

 

- Det er viktig at utbygging av vindkraft til havs skjer på en styrt måte slik at konflikten med naturmangfold, kulturmiljø og fiskeriinteresser blir så liten som mulig. I dette tilfellet har hensynet til naturmangfoldet veid tyngre enn produksjonen av fornybar energi, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

"Et viktig element i departementets grunnlag for avgjørelsen er at kostnadene ved utbyggingen av vindkraftverket ville være store, og langt høyere enn for vindkraft på land. Alt i alt har den omfattende konsesjonsbehandlingen i departementet gitt som resultat at det ikke har vært tilstrekkelig grunnlag i energiloven for å gi konsesjon til Siragrunnen AS", heter det i pressemeldingen.

 

Uforståelig

Kjell Rune Nakkestad, som har vært sentral i planleggingen av havvindprosjektet, sier han er dypt skuffet.

- Jeg kan ikke forstå at regjeringen kan stå inne for dette i den situasjonen landsdelen er i etter oljeprisfallet. Vi snakker om 1000 arbeidsplasser og investeringer for 4,7 milliarder kroner i fundamentfabrikk og vindmøllepark - som utelukkende vil komme fra private aktører. Så dette fatter jeg bare ikke, sier Nakkestad til DN.

- Jeg er dypt skuffet. Her har Norge en mulighet til å gjøre et innsteg i offshore vind etter å ha bruke en milliard på å forske på det. Og så skal vi si nei, sier han.

 

Jubler

Samtidig jubler leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

-  Siragrunnen er et av de viktigste områdene for trekkfugler som kommer til Norge hvert eneste år.  Et vindkraftanlegg her kunne fått store negative konsekvenser. Derfor er vi i dag svært glade for at olje- og energiminister Tord Lien har sagt nei til utbyggingen, sier han.

 

 

Les også:
Bratt utfor dnPlus

Skjebnetime for havvindprosjekt dnPlus
  Hotellsmellen sprer seg dnPlus
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.