Saken er utvidet.

Norge sliter med å skape nye arbeidsplasser, slår Virke fast på et konjunkturseminar mandag.

Nå ber arbeidsgiverorganisasjonen myndighetene om å ta grep ved å blant annet innføre et skattefradrag for rehabilitering, oppussing og tilbygg (ROT).

Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen viser til at det hvert år omsettes svarte tjenester for flere milliarder kroner i forbindelse med privatpersoners kjøp av håndverkertjenester.

I en pressemelding mandag hevder hun at regjeringen i fjor høst «lovet å utrede gevinster og konsekvenser av ROT-fradrag».

«Dette har ikke blitt gjort. Virke har tatt saken i egne hender og utredet forslaget som viser at staten kan øke sine inntekter med 70 milliarder ved innføring av et ROT-fradrag», heter det i meldingen.

Svart arbeid

Kravet til Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen er dermed klinkende klart: Få på plass ROT-fradraget nå.

Virke foreslår samlet årlig fradrag for ROT og hjemmeservice på 30.000 kroner per person.

Madsen understreker at nordmenn ikke minst bruker store deler av ferie - og skattepenger på oppussing.

- Virke krever at myndighetene prioriterer arbeidet med å bekjempe svart arbeid innen byggenæringen, sier hun.

- De bør derfor snarest innføre et eget skattefradrag mot svart arbeid i ROT-markedet. En slik ordning vil både gjøre det lønnsomt å velge hvitt fremfor svart, gi flere arbeidsplasser og gi staten tilbake de tapte skatte- og avgiftsinntektene, sier Virke-sjefen.

Stor behov

Virke mener det i dag er flere grunner til å sette i verk tiltak som kan få opp farten i fastlandsøkonomien.

I forrige uke publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) nye tall som viser et kraftig fall i oljeinvesteringene fra neste år, etter fire år med vekst.

Virke viser i tillegg til utviklingen på arbeidsmarkedet og svak utvikling i omsetning og sysselsetting i varehandelen.

Med unntak av «finanskriseåret», må vi tilbake til 2001/2002 for å se like lav økning i vareforbruk, viser mandagens ferske tall.

Arbeidsgiverorganisasjonen ser for seg høy sparing også i 2014, selv om anslagene for detaljhandelen oppjusteres noe på mandagens seminar.

Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 2,4 prosent ifjor. I år ser Virke for seg en økning på 3 prosent.

Arbeider med saken

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet kan forsikre om at Regjeringen, i tråd med regjeringserklæringen, er i gang med å utrede gevinster og konsekvenser av et fradrag for vedlikeholdskostnader i hjemmet, det såkalte ROT-fradraget.

- Vi vil legge vekt på de administrative og økonomiske konsekvensene for skattyterne, næringslivet og skattemyndighetene, sier Næsje til DN. 

- Regjeringen er opptatt av at offentlige ressurser skal brukes mest mulig effektivt, legger han til.

Les også:
Asia i dag: Comeback for Dubai
«Food Babe» fikk ølgiganter på bedre tanker
– Jeg må bare sette meg i tvangstrøya og dra meg hjem fra jobb (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.