Asheim, som innledet debatten om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fredag, benyttet anledningen til å lange ut mot de alternative budsjettene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Jeg sier nå noe jeg aldri hadde trodd jeg skulle si, og det er at det mest realistiske alternative budsjettet i dag kommer fra SV. De har i hvert fall en inndekning som er ærlig og realistisk, uttalte Asheim.

Det er inntjeningen Ap og Sp har budsjettert med ved å kutte vekk dagens momsfritak på 350 kroner på utenlandsk netthandel, som Asheim mener ikke holder mål.

Ulike anslag

Han anklaget Ap og Sp for å både rote med hvor mye penger staten vil tjene på å fjerne momsfritaket og for å basere seg på at momsfritaket skal kunne opphøre allerede fra 1. august. Posten har advart om at kan bli kaotisk, ifølge Asheim.

Sp har budsjettert med at det vil gi 1 milliard kroner mer til statskassen dersom momsfritaket fjernes, mens Aps anslag er på 770 millioner kroner. De andre opposisjonspartiene opererer med lavere anslag.

– Det er ganske spesielt at vi har opposisjonspartier som har samme inndekning, men med helt forskjellig beløp, uttalte Aasheim.

– De dekker inn utgifter med penger man ikke har, og det er alvorlig for hele den norske samfunnsmodellen. Sånn styrer man ikke landet, fortsatte han.

– Urimelig

– Det var da voldsomt til hovering fra Høyres talsperson, uttalte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som mente Asheim, som leder av finanskomiteen, burde være mer bekymret for det han omtalte som en eksplosiv vekst i utenlandsk netthandel de siste årene enn for at noen partier vil fjerne momsfritaket.

– Dette faller på sin egen urimelighet. Asheim representerer selv partiene som så godt som over natta innførte flysete- og poseavgiften uten noen form for utredning. Siden Finansdepartementet ikke har villet beregne tall for denne endringen, har vi basert oss på tall fra Virke, som representerer bransjene som merker dette i sin hverdag. Vi har lagt oss i den forsiktige enden av beregningene, skriver Aps finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud i en epost til NTB.

Staten taper 2,6 milliarder

Også Sp har hentet anslagene fra den samme Virke-rapporten, som viser at momsfritaket totalt gir staten et tap på 2,6 milliarder kroner, der 1,7 milliarder alene er tapt momsinntekt.

– Sps anslag ligger klart høyest, men vi mener dette er realistisk særlig sett opp mot den store økningen i netthandel den siste tiden, opplyser partiet i en epost til NTB.

I debatten framholdt Vedum at momsfritaket kombinert med regjeringens kraftige avgiftsøkning på sukker, sjokolade og ikke-alkoholholdige drikker det siste halvåret, er næringsfiendtlig og straffer norske bedrifter, mens svenske bedrifter tjener rått.

De rødgrønne partiene og KrF beordret regjeringen tidligere denne uken å utrede en fjerning av momsvedtaket. Ap hadde opprinnelig et eget forslag på å skrote ordningen allerede til høsten, men ble med på KrFs forslag, da ders forslaget ikke fikk flertall.

Siste arbeidsdag

Revidertdebatten rullet og gikk gjennom mesteparten av fredagen, som var Stortingets siste arbeidsdag før sommerferien.

De ulike opposisjonspartiene benyttet anledningen til å angripe budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og KrF fra ulike vinkler.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mente budsjettet gjør for lite for å få folk ut i arbeid og for å møte den økende kriminaliteten i arbeidslivet. Landmakten, politiet, sykehus og barnehager er andre områder budsjettet ikke leverer på, ifølge Støre. Dette ble støttet av Sp.

SV anklaget regjeringen for å ikke ha vilje til å gjøre noe med økende forskjeller i samfunnet og ikke gjøre nok for å møte klimaendringene, MDG er skuffet over regjeringens innsats mot plastforsøpling, mens Rødt krever at regjeringen gjør mer for å hindre partnerdrap.(Vilkår)

Turistene sliter med å finne Operaen: – Veldig trist at den skjules
Operaen i Bjørvika er i ferd med å bli bygget inne.
02:04
Publisert: