Årets lønnsoppgjør er over for de flestes vedkommende, og mange har blitt skuffet over tilleggene som gjennomgående ikke er på samme nivå som de siste årene.

Men alle vet det er andre ting i livet som er viktigere enn sluttsummen på lønnsslippen. For eksempel tilgangen til natur, noe forskere i mange år har sett henger sammen med det å føle velvære i kropp og sjel.

I storbyområder er det som regel lite natur, men ofte mange trær. Nå har forskere i en studie offentliggjort i Nature i juli blant annet satt en direkte pengeverdi på opplevelsen av trær i urbane strøk.

Studien, som bygger på mangeårige data om 30.000 innbyggere i Toronto i Canada og en database over langt mer enn 500.000 trær i byen, viser at mennesker i nabolag med høy tetthet av trær oppfatter å ha betydelig bedre helse og langt færre hjertelidelser og stoffskifteproblemer, uavhengig av sosio-økonomiske og demografiske faktorer.

Det er kjent fra tidligere studier at et naturlig miljø kan forbedre vår helse, men denne studien viser for første gang hvor stor effekten kan bli.

10 trær ekstra i gjennomsnitt i nabolaget bedrer ifølge studien fra Universitetet i Chicago følelsen av egen helse tilsvarende en årlig økning i inntekt på 10.000 dollar (over 80.000 kroner), flytting til et nabolag med 10.000 dollar høyere middelinntekt eller det å være syv år yngre.

«Ingen trær, ingen fremtid»

At betydningen av trær i seg selv er betydningsfulle underbygges ifølge studien av at innbyggere i de fattigste byområdene, men med mange trær i nærområdet, opplevde sin egen helse omtrent på nivå med innbyggerne i de velstående områdene. Motsatt opplevde innbyggerne i velstående områder, men med lite trær, sin egen helse på linje med innbyggerne i de fattigste områdene.

Funnene fra forskerne ved Universitetet i Chicago er langt fra den første som viser den store verdien av trær i urbane områder. Den omfattende britiske studien «No Trees, No Future» fra 2008  dokumenterer en rekke positive effekter av trær for bymiljøet, både økonomisk, sosialt og ikke minst miljømessig.

For eksempel viser det seg ifølge denne studien at eiendommer og landskap med trær virker mer attraktive på utbyggere og kjøpere. Store trær øker verdier mer enn små. Andre funn i studien er:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Trær gir tilhørighet og identitet, gamle og store trær bidrar mest også her.
  • Trær har positiv effekt på menneskers fysiske og psykiske helse
  • Trær renser lufta for støv og partikler
  • Trær fanger opp trafikkstøy.
  • Trær reduserer effekten av vind.
  • Trær bidrar med mat og ly til fugler, dyr og insekter og er derfor viktig for biologisk mangfold.
  • Trær forbedrer jordkvaliteten, også på forurenset jord.
  • Trær reduserer effekter av klimaendringer; gjør bymiljøene mer tilpasningsdyktig


Les også:  Må betale flere hundre tusen i erstatning etter å ha felt trær

 
Punger ut for gammel skog

 

Her dør trærne som følge av historisk tørke
Her dør trærne som følge av historisk tørke
Trær må rives fordi de dør ut i Los Angeles.
01:09
Publisert: