I anken til en føderal ankedomstol San Francisco, anføres det at presidenten har uinnskrenket rett til å utestenge eller slippe inn utlendinger. Justisdepartementet krever at domstolen i California opphever den midlertidige forføyningen som fredag ble utstedt av en føderal dommer i delstaten Washington. 

Der ble det satt en landsomfattende midlertidig stopp for innreiseforbudet for flyktninger og borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning. Den siste uken har 60.000 visum til USA blitt annullert som følge av Trumps ordre. Dommeren i Seattle argumenterte med at innreiseforbudet er grunnlovsstridig, og lørdag ble kanselleringen av visumene reversert.

I justisdepartementets anke heter det at det er et grunnleggende prinsipp at "en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium". Utlendinger har ingen konstitusjonelle rettigheter med hensyn til en slik anmodning, framholder regjeringens advokater i anken.

Justisdepartementet ber samtidig om at kjennelsen fra Seattle settes til side mens ankeprosessen pågår. Innreiseforbudet er nødvendig for "å sikre at de som er godkjent for innreise, ikke har til hensikt å skade amerikanere, samt at de ikke har noen bånd til terrorisme.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.