EFTA opplyser at bakgrunnen for den uanmeldte kontrollen er om det kan foreligge brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen. De omtaler kontrollene som et innledende skritt i etterforskningen av mulig konkurransebegrensende atferd eller misbruk av en dominerende stilling.

- Selv om ESA foretar slike kontrollbesøk betyr det ikke at et selskap har gjort seg skyldig i konkurransebegrensende atferd. Kontrollen foregriper heller ikke utfallet av selve etterforskningen, understreker direktør Per Andreas Bjørgan i ESAs avdeling for statsstøtte og konkurranse.

Konkurransetilsynet

Han forteller at det ikke er satt noen bestemt tidsfrist for når en etterforskning av mulig konkurransebegrensende atferd må fullføres.

- Varigheten av en etterforskning vil avhenge av en rekke faktorer, som hvor kompleks saken er, i hvilken grad selskapene samarbeider under etterforskningen og hvordan selskapene utøver sin rett til å forsvare seg, sier Bjørgan.

Konkurransetilsynet opplyser at de har bistått ESA i inspeksjonene i Bodø og på Fornebu i Bærum.

- Vår rolle er å bistå praktisk med gjennomføringen av kontrollen. Alt materiale blir overlevert til ESA for den videre etterforskningen, sier spesialrådgiver Svenn Gaulen i Konkurransetilsynet.

- Vil være innenfor loven

Hos Widerøe opplyser direktør Lars Kobberstad at selskapet har åpnet alt av systemer for kontrollørene, og at de stiller seg til rådighet for ESAs undersøkelser, med all den informasjonen de måtte ønske.

Han ønsker imidlertid ikke å gå inn på bakgrunnen for undersøkelsene.

- Vi er som alle andre aktører oppmerksomme på at det fins en konkurranselov og har et ønske om å være innenfor den, sier Kobberstad til NTB.

- Denne inspeksjonen kommer overraskende på oss, vi hadde ikke ventet dette, sier han til Dagens Næringsliv.

Han sier selskapets ansatte har samarbeidet tett med de fem-seks inspektørene i lokalene både i Bodø og på Fornebu.

Kobberstad kaller inspeksjonen prisen man må betale for å leve i et åpent samfunn.

- Vi er ikke bekymret. Dette er kostnaden ved å bo i et demokrati, så dette må man tåle, sier han.

- Jeg har ingen anelse om hva konsekvensene kan komme til å bli, men vi er sikre på at vi ikke har gjort noe galt.

- Overraskende

- Vi vil ikke kommentere bakgrunnen for inspeksjonen, men ønsker å vente til vi vet noe mer, sier administrerende direktør Lars Kobberstad i Widerøe til DN.

- Det kom plutselig seks,syv menn og kvinner inn på kontoret med en kjennelse fra EFTA, forteller Kobberstad.

Med en beslutning om mulig brudd på EØS-reglene hva gjelder konkurranseretten, og da er det ESA som er eftas overvåkningsorgan som kan komme og se på all mulig dokumentasjon.

- De går gjennom alle e-poster, laster ned all dokumentasjon og presentasjoner vi har på pc-en, og alt skriftlig somvi har arkivert.Det er ganske omfattende, sier Kobberstad.

- Først og fremst var det overraskende, sier han om inspeksjonen.

 

 

 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.