Tirsdag morgen melder gjødselsprodusenten Yara, der Staten er største aksjonær, om fusjonssamtaler med amerikanske CF Industries.

- Selskapene er i forhandlinger, men det er ikke gitt at det bli noe av fusjonen enda. Men selskapene er en god match. Yara har vid distribusjon på verdensbasis, men mangler produksjonskapasitet med lave kostnadsnivåer. CF har ikke samme distribusjon, men produserer langt billigere, forklarer Yara-analytiker Per Haagensen i meglerhuset RS Platou Markets.

God match

Både analytikere og markedene er så godt som unisone i sitt syn om at de to selskapene er en god match. Yara-aksjen er opp omtrent syv prosent tirsdag formiddag.

- Selskapene kjenner også hverandre. De har blant annet en joint venture sammen i Storbritannia, sier han.

Spørsmålet om plassering av hovedkontor ventes å bli en viktig faktor for om fusjonen mellom selskapene blir en realitet.

- Det er naturlig å legge hovedkontoret til Norge. Det er blant annet lavere skatterate her. Det er nok ikke hovedmotivasjonen, men det skader heller ikke, sier Haagensen.

Yara har lenge hatt et uttalt ønske om å få innpass i det Nord-Amerikanske markedet.

- Yara har ønsket mer produksjonskapasitet i Nord-Amerika. De har gjort mindre oppkjøp for å få innpass i det nord-amerikanske markedet, men om denne fusjonen skulle finne sted får de tilgang til markedet i en langt større skala, sier han.

- Ganske forskjellige

Analytiker Eirik Melle i meglerhuset Danske Bank Markets mener ting kan tale for at Norge har en fordel overfor USA ved valget av hovedkontor ved en fusjon.

- Spørsmålet om hovedkontor vil være viktig. Jeg vil tro at den organisasjonen som Yara har er mer komplisert enn den til CF. Det kan tale for et hovedkontor i Norge, men om det er avgjørende vet jeg ikke, sier Melle.

I regjeringens eierskapsmelding for 2013-2014 står det at målet med statens eierskap i Yara er «å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge.»

I eiermeldingen til regjerningen står det også at regjeringen «ser det ikke som aktuelt å redusere statens eierandel til under 34 prosent».

Hvirvidt Næringsdepartementet fortsatt står ved dette, ønsker ikke departementet å kommentere.

-En slik formulering er ikke akkurat noen katalysator for mulig kjøp, samtidig men det er litt tidlig å si noe om det et absolutt krav fra statens side, sier Melle.

Han synes også Yara og CF ser ut som to selskap som passer for en fusjon.

- I utgangspunktet ser det bra ut fordi de kan utfylle hverandre på en del områder. CF er mer et commodity gjødsel-selskap enn det Yara er. Men skal det være noe vinning her må man konkretisere noe synergier som finnes, sier Melle.

Aksjonærverdier ventes til 13,5 mrd.

Pareto Securities mener kostnadssynergier ved en eventuell Yara/CF-fusjon i hovedsak vil komme fra nedstrømvirksomheten, distribusjon og salg.

Pareto-analytiker Jon D. Gjertsen viser til at nedstrømvirksomheten til Yara i 2013 hadde driftskostnader på 60 milliarder kroner.

- Gitt at en integrering tillater Yara å redusere nedstrøm-kostnadsbasen med fem prosent, vil kostnadssynergiene bli tre milliarder kroner brutto og 2,3 milliarder kroner etter skatt, ifølge Gjertsen.

"Ved en verdsettelse på 12 ganger P/E, vil dette implisere en samlet verdsettelse av synergiene på 26 milliarder kroner. Gitt at Yara-aksjonærene får en eierandel på 51,7 prosent etter en fusjon, som er på linje med mandagens relative markedsverdsettelse av selskapene, vil dette implisere en potensiell verdi for Yaras aksjonærer på 13,5 milliarder kroner, sammenlignet den nåværende økte markedsverdsettelsen på 7,5 milliarder kroner etter at samtalene ble offentliggjort", viser Pareto til i sin oppdatering.

Yara International-aksjen stiger syv prosent til 334,50 kroner pr aksje tirsdag, omsatt for 724 millioner kroner.

Les også på DN.no:

XXL prises til inntil 8,7 milliarder

- Det er jo naturlig at vi fremdeles har kontakt

Fredriksen med storkjøp i Seadrill  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.