Dommen i straffesaken mot fire tidligere Yara-topper er klar. Dette er Oslo tingretts konklusjon:

 

Forholdene knytter seg til bestikkelser fra Yara til en konsulent i Libya og bestikkelse av en indisk konsulent (se faktaboks).

Etterforskningen i Yara-saken startet våren 2011, og saken gikk for retten i januar til mars i år. De fire tiltalte var tiltalt for grov korrupsjon, og alle har benektet straffskyld.

Dommen er avsagt av tingrettsdommer Heidi Heggdal og de to sakkyndige dommerne Leif Sven Helmich Pedersen og Morten Drake. I dommen skriver de at

"Av de fire tiltalte er retten av den oppfatning at Enger er den som bør dømmes strengest. Enger var konsernsjef. Tillitsbruddet overfor Yara var størst for Engers del. Han hadde muligheter til å stoppe korrupsjonen både i India og Libya."

Engers advokat har allerede varslet at dommen vil ankes.

Én frifinnelse

Daniel Clauw ble frifunnet for forholdene i Libya, der han var tiltalt for å ha medvirket til betaling på 1,5 millioner dollar til oljeministersønnen Mohamed Ghanem. Han er imidlertid funnet skyldig i grov korrupsjon i India-forholdet og dømmes for dette til to års fengsel.

Utover den delvise frifinnelsenn av Clauw, får Økokrim gjennomslag for alle tiltalepunkter i straffesaken.  Om straffeutmålingen skriver dommerne at:

"Retten finner at det må legges vekt på i straffeskjerpende retning for alle de tiltalte at de var en del av selskapets konsernledelse. (…) Det har liten betydning å iversette antikorrupsjonsarbeide for Yaras 8000 ansate hvis konsernledelsen ikke selv forholder seg til eget regelverk. Det skal også tillegges at alle de tiltalte hadde mulighet for å stoppe den korrupsjon som de nå dømmes for."

Retten vektlegger også at korrupsjonen var godt planlagt.

Straffeutmålingen er derimot vesentlig lavere enn det Økokrim ba om. For eksempel mener tingretten at Thorleif Enger bør sone tre år, halvparten av påstanden fra Økokrim. Retten viser til at straffeutmålingen må stå i rimelig forhold til tidligere straffeutmålinger for internasjonal korrupsjon.

- Ikke utenkelig med anke

Korrupsjonsteamet hos Økokrim skal bruke de neste to ukene, før ankefristen går ut, til å studere dommen fra Oslo tingrett. Mandag sa førsteadvokat Marianne Djupesland til DN at hun ikke blir overrasket dersom dommen ankes.

- Her er det er fire tiltalte, så det kan bli mange ulike scenarioer som jeg ikke skal spekulere i. Men det er ikke utenkelig at en av de fem partene vil ønske å få enkelte av spørsmålene prøvet på nytt i en så alvorlig sak.

Les også:
Så mye har de brukt på advokater
Økonomiprofessor før dommen: - Nå kommer testen  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.