- Det er en positiv retning på budsjettet og formuesskatten og kuttet på 0,25 prosenpoeng er positivt, men jeg hadde gjerne sett at det kuttet var større, sier NHO-president Tore Ulstein før han legger til:

- Det er sikkert mange av våre medlemmer som er skuffet i dag.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke bunnfradraget for formueskatt til 1,2 millioner kroner per skatteyter, samt å kutte skattesatsen fra 1,0 prosent til 0,75 prosent.

Ulstein og medlemsorganisasjonen han representerer har vært svært tydelige på hva de forventer: Aller helst en fjerning av hele formuesskatten innen utløpet av stortingsperioden. Nå stiller NHO krav til regjeringen.

Haster

- Vi forventer en klar nedtrappingsplan for videre kutt i den resterende perioden. Aller helst så fort som mulig slik at vi ser det er en plan og at medlemsbedriftene kan dra nytte av det og satse mer på investeringer, innovasjon og utvikling, sier Ulstein.

Kuttet i formuesskatten utgjør rundt fire milliarder kroner.

- Halvparten av skattekutttene i budsjettet kommer fra formueskatten. Er ikke det nok?

- Det er ikke en diskusjon om rik og fattig, men om hvordan vi kan bidra til økt verdiskapning, sier Ulstein, og trekker frem at for at bedriftene skal bli med produktive og effektive er investeringer i innovasjon og forskning og utvikling avgjørende.

- Det blir enklere å gjøre det om man kunne beholdt mer av pengene i bedriftene i stedet for å tappe dem for kapital for å betale formueskatten.

Ulstein kommer selv fra en båtbyggerfamilie på utenfor Ålesund.

- Jeg kjenner det godt igjen fra nordvestlandet. Her er det mange små og mellomstore bedrifter som er opptatt av å kunne investere i bedriften, sier NHO-presidenten.

- Det mange ikke forstår er at når du tar penger ut fra en bedrift for å betale formuesskatt, så må du betale utbytteskatt, sier Ulstein som viser at for å betale 2 millioner i formuesskatt må du ta ut tre millioner fra bedriften.

Regionene

I den maritime bransjen, hvor Ulstein har sin erfaring, er den norske formuesskatten, som kun rammer norskeide bedrifter, en torn i øyet.

- Vi har mange konkurrenter som er utenlandskeide. Det føles litt tøft at de har ha en fordel fremfor oss. De kan investere de pengene vi må betale ut i formuesskatt.

- Hva med argumentet om at formuesskatten er viktig for fordelingspolitikken?

- Jeg går ikke med på forutsetningen. Vårt utgangspunkt er ikke at dette er et kutt for de rike. De rike er ofte de som eier bedriftene, men de har en tradisjon for å investere for å kunne utvikle bedriftene. Det hovedpoenget. Dette er ikke for å passe på de rike, men å kjempe for bedriftene og arbeidsplassene, sier Ulstein.

- Forstår folk det?

- Det er et godt og relevant spørsmål. Jeg tror debatten fort blir avsporet til å bli en debatt om de rike med store fine hus i nærliggende strøk av Oslo. Det er ikke det vi er opptatt av. Dette er en mye større debatt. Det handler om verdiskapning i regionene i Norge. Det handler om små og mellomstore bedrifter, og en kamp for å hjelpe disse til økt verdiskapning, fremholder NHO-presidenten.

Les også: - Siv Jensen skulle hatt ris på baken

Her er verstingen i kostnadskarusellen

Alt om statsbudsjettet 2015  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.