Grethe Meier og Privatmegleren mener de ikke vil forlenge Miguel V. Sørholts franchiseavtale med kjeden på grunn av upassende uttalselser, manglende ønske om langsiktighet og illojalitet. Det kom frem i retten mandag. Privatmegler-sjefen, Grethe Meier, anklager Sørholt for å gå dit pengene er.

- Han vil være der han tjener mest mulig penger, sier Meier i en av pausene i forføyningssaken mellom Miguel Sørholt og Residence Eiendomsmegling på den ene siden, og Privatmegleren med Grethe Meier i spissen på den andre siden. Saken gikk hos Byfogden i Oslo tinghus i dag.

Bakgrunn:Sørholt kastes ut av Privatmegleren

Uenighet
Partene er ikke bare uenige om hvorvidt det er grunnlag for å si opp den lukrative franchiseavtalen, de er også uenige om hva som ligger bak at avtalen nå ikke blir forlenget. Miguel V. Sørholt tror ikke Privatmegleren og Meier oppgir den riktige grunnen til hvorfor de ønsker ham ut av kjeden.

Han mener Privatmegleren ønsker å kaste han ut av kjeden fordi de ønsker hans lukrative avtaler til livs. Sørholt sitter i dag på en avtale som gir han rettighetene til å etablere og drive Privatmeglerkontorer i Oslo. Sørholt mener at det er på grunn av disse rettighetene at Privatmegleren nå ønsker ham ut av kjeden.

- De vil ha mine verdifulle rettigheter. «Nå har han gjort jobben, og da trenger vi ham ikke mer». Det synes jeg er trist, sa Miguel Sørholt i sin vitneforkl#229 mandag.

- Det er helt feil, avfeier Meier i en pause senere på dagen, og gjentar både mangel på langsiktighet og illojalitet.

 

Skapt intern uro
Privatmegleren anklager Sørholt for å ha innledet dialog med nøkkelpersoner i eiendomsbransjen om å starte egen eiendomsmeglerkjede. Sørholt selv bestrider dette. Privatmegleren hentet imidlertid Sørholts arvtaker, Fredrik Dyve, til vitneboksen. Han fortalte om flere telefonsamtaler hvor han selv og Sørholt diskuterte muligheten for å starte opp en ny kjede. Miguel V. Sørholt står allikevel på sitt.

- Da ville jeg i så fall tatt et møte, og ikke tatt det på telefon. Ellers er det jo helt naturlig å snakke om fremtiden, sier Sørholt og påpeker at Dyve som skal overta Franchiseavtalen for Residence-kontoret på Skøyen, og selv har interesser i saken.

Grethe Meier fortalte i et intervu med DN.no om uroen som har oppstått i Privatmegleren som en følge av uenighetene.

- Miguel har prøvd å selge butikken til andre kjeder, det har han vært tydelig på både internt og eksternt, og det har skapt mye uro, sier Meier.

- Hvem var det han forsøkte å selge til?

- Alle de store kjedene, det kan jeg lett få mange vitner på, svarer Meier til DN.no

Vondt blod
I retten fortalte Meier om hvordan dagen forløp seg da hun møtte opp på kontoret til Residence Eiendomsmegling på Skøyen for å fortelle om årsaken til at meglerkjeden ønsket å si opp franchiseavtalen med kontoret.

Etter å ha innledet med noen av årsakene, skal Miguel ha gått hardt ut mot Meier.

- Han sa at du skjønner ingenting Grethe, og så til slutt delte han oppsigelsen ut blant sine ansatte også sa han; "se på denne dere, se på formuleringen her, dette kunne dattern min på 16 år gjort bedre", fortalte Meier i retten.

- Om det er trakassering eller ikke, det skal ikke jeg ta for meg, men det føltes i hvert fall veldig ubehagelig å stå der. Så det er litt av det klimaet, og det er derfor jeg vil si at den situasjonen vi er kommet i nå, ikke gjør det så veldig lett å samarbeide på en saklig måte i hvert fall, la hun videre til i sin vinteforkl#229.

Miguel V. Sørholt husker også dagen da Meier dukket opp på kontoret for å forklare oppsigelsen. Han forteller at påstandene om at han ikke er langsiktig og at han er illojal var helt nye for han da Meier forklarte dette foran de ansatte.

- Jeg husker det ikke helt slik hun sier det. Det er naturlig at i en situasjon som man selv ikke mener er riktig, at noen utsagn kan bli litt spisset litt. Jeg måtte jo forklare meg, hun sa jeg var illojal, ikke langsiktig og at jeg ville selge Residence til høystbydende foran mine ansatte som jeg har jobbet med i mange år, sier Miguel.

Les også:
- Han har gitt alle tilbud om jobb
Privatmeglerstjerne overtar etter Sørholt
Sliter i aksjemarkedet - presses til å selge oljefelt (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.