Sentralbanksjef Øystein Olsen overrasket stort da han senket renten i forrige uke. DNB Markets har nedjustert renteprognosen sin frem mot høsten som følge av dette kuttet, men så skiller de lag med Norges Bank.

- Det oppsidescenariet Norges Bank legger frem i politisk rapport er mer i tråd med det vi ser for oss, sier makroøkonom Ole André Kjennerud i DNB Markets til DN.no.

- Vi tror Norges Bank har undervurdert de positive tegnene i økonomiene og finansmarkedene som har funnet sted så langt i år, skriver Kjennerud i DNB Markets morgenrapport tirsdag.

Tror utslaget blir annerledes
DNB Markets tror nå på uendret rente frem til september, men så tror de Norges Bank vil heve renten fra 1,5 til 1,75 prosent. I rentebanen Norges Bank la frem 14. mars indikeres det at renten blir holdt uendret på 1,5 prosent frem til andre halvår 2013.

- Norges Bank skriver i rapporten at de ser for seg en positiv utvikling, men vi ser for oss at det vil ha en annen effekt på rentepåslagene og på kronen enn de legger til grunn, sier Kjennerud.

Venter at markedsuroen avtar
Forkl#229en er todelt, forteller Kjennerud. Den ene går på at DNB Markets tror på flere positive nyheter i markedene fremover. Analytikerne tror man unngår hard landing i Kina, de tror det blir resesjon i Europa, men mild og kortvarig, og at fremgangen i USA holder.

- Disse faktorene peker i retning av at uroen i markedet vil avta, og at pengemarkedspåslagene skal noe raskere ned enn Norges Bank har lagt til grunn, sier Kjennerud.

Ifølge Pengepolitisk rapport fra mars i år, forventer sentralbanken at påslagene først skal normaliseres mot slutten av 2014.

Tror kronen vil svekke seg
Utsiktene for kronen er den andre forkl#229en.

- Ser man på hvilke forventninger Norges Bank har til kronen fremover, ser det ut til at de legger stor vekt på bevegelsene vi ar sett den siste måneden, sier Kjennerud.

Kronen har styrket seg kraftig mot euro den siste tiden. En euro handles nå til 7,58 kroner. Hensynet til den sterke kronen var en viktig årsak til det siste rentekuttet.

- Vi venter at kronen vil svekke seg noe mot euro på kort sikt, sier Kjennerud.

DNB Markets legger også til grunn at kronens utvikling vil være mer stabil fremover.

I juni venter DNB Markets at man må ut med 7,60 kroner for en euro. Denne kursen tror de står ved også i september, og i mars 2013.

Tror oljeprisen faller på kort sikt
- Det er flere faktorer som drar i retning av at kronen vil svekke seg, og en av dem er oljeprisen, sier Kjennerud.

Han viser til at DNB Markets oljeanalytiker Torbjørn Kjus mener at fundamentale forhold tilsier at oljeprisen i dag er for høy, og derfor trolig vil falle. Kjus mener at den høye oljeprisen i stor grad henger sammen med usikkerhet knyttet til konflikten i Iran, og at oljeprisen trolig vil falle dersom ikke konfliktnivået øker.

På lang sikt venter imidlertid DNB Markets at oljeprisen vil være høy.

Usikre på spekulantene
DNB Markets understreker at det er usikkerhet knyttet til kroneprognosen. Ikke bare er det vanskelig å spå hvordan oljeprisen vil gå, det er også en risiko for at utenlandske aktørers etterspørsel etter kronen kan påvirke kursen.

- Økt risikoappetitt i markedene kan resultere i forsøk på å presse EURNOK nedover i tiden som kommer, skriver Kjennerud i dagens morgenrapport.

Les mer om Handelsbanken og Sparebank1 Markets uro for kronekrig:- Det er grunn til å frykte at enkelte spekulanter lukter blod (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.