- Det er en klar risiko for nullvekst fremover, skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Markets i en oppdatering tirsdag.

Hun peker på signaler fra Norges Banks eget regionale nettverk, som antyder nullvekst i BNP i år. I tillegg stiger ledigheten raskt på Vestlandet, samtidig som at bankene melder om avtagende interesse for å låne.

- Med fallende oljeinvesteringer, lavere boliginvesteringer, og fallende optimisme blant både bedrifter og husholdninger, må vi belage oss på svak vekst og stigende arbeidsledighet fremover.

Les også: 25 norske økonomer om 2016

  Kan ikke sammenlignes

Hun mener problemene vi har nå ikke kan sammenlignes med situasjonen etter finanskrisen i 2008.

- Dette er en krise for norsk økonomi – det var det ikke i 2008!, skriver hun.

Hun peker på at krisen i 2008 blåste over på noen måneder. En akutt likviditetskrise utløste et kraftig fall i oljeprisen og aksjemarkedet, og det ble tatt i bruk flere virkemidler for å stagge krisen, blant annet rentekutt og økt pengebruk over statsbudsjettet.

  Boligkrise og bankkrise

Krisen nå er imidlertid knyttet til realøkonomien:

- Forrige gang Norge ble rammet av en tilsvarende dyp krise som det vi opplever nå, var på begynnelsen av 1990-tallet. Da opplevde vi raskt økende arbeidsledighet, boligkrise og bankkrise, skriver Holvik.

Hun mener det er noen fellestrekk med utviklingen før forrige krise nå, og trekker spesielt frem at produktivitetsveksten i norsk økonomi har blitt svakere etter 2006.

- Fortsatt har vi handlingsrom både i pengepolitikken og i finanspolitikken. Men, den beste medisin vil være å møte strukturelle endringer i økonomien med reformer for å øke vekstkraften i norsk økonomi, mener Holvik.

  Frykter dypere krise

Selv om krisen ikke er like alvorlig som på begynnelsen av 1990-tallet er Holvik likevel bekymret:

- Med høy gjeld og raskt stigende arbeidsledighet er det en ikke ubetydelig risiko for at vi kan få en dypere krise enn det vi har som hovedscenario. Vi vet at velferdsstaten ikke er bærekraftig i møte med eldrebølgen, og vi ser at bedrifter er avventende med å investere, skriver hun.

Utfordringen er at strukturelle reformer er så upopulære at ingen regjering vil greie å få det til uten at det skjer i form av et større tverrpolitisk forlik i Stortinget, mener hun.

- Det beste hadde vært å få til et nytt Solidaritetsalternativ, der en fant frem til brede forlik om større strukturelle reformer. Både LO og NHO har invitert til et slikt samarbeid, noe som er utrolig positivt. Samarbeidet mellom LO og NHO er en av de viktigste grunnen til at norsk økonomi fungerer så bra. Vi får håpe Stortinget tar imot invitasjonen, legger kjepphestene til side og finner samme slik at vi sikrer gode rammevilkår for vekst. Jo før jo heller!, skriver Holvik.

Les også: Taper to millioner kroner dagen

Sjekk den nye suven fra Skoda

Telenor kutter reklame på TVNorge  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.