- Vi vet at mange av landets flinkeste hoder de seneste årene har søkt seg til olje- og gassnæringen. Jeg er overbevist om at de kan nyttiggjøre seg i byggenæringen i like stor grad. Nå er det fastlandsindustri som gjelder, sier toppsjef Bjørn Grepperud i byggeselskapet Insenti.

Sjef Bjørn Grepperud i byggeselskapet Insenti.
Sjef Bjørn Grepperud i byggeselskapet Insenti. (Foto: Tove Lauluten.)
Oljenedgangen treffer bredere, har flere økonomer påpekt denne uken.

Det har kommet ulike nøkkeltall som vitner om at vi står midt oppe i det som ekspertene har advart om siden oljeprisen begynte å falle ifjor: Oljesmellen.

Kan bli større

Oppbremsingen i oljenæringen har også smittet over på andre næringer. Den siste tiden er det ikke bare oljeselskaper som har varslet kostnadskutt og nedbemanninger, men også selskaper som har levert tjenester til oljebransjen.

Til tross for at bygg- og anleggsnæringen er en bransje som har nytt godt av etterspørsel fra oljenæringen, spås det nå at denne bransjen vil ta over som «Norges største næring» i løpet av to år.

Ifølge prognoser DN har fått av Insenti, basert på Statistisk sentralbyrås (SSB) strukturstatistikk for bygg- og anleggsvirksomhet, vil bygg- og anleggsnæringen bli større enn oljenæringen basert på antall sysselsatte innen 2017.

Vanskelig å sammenligne

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri mener imidlertid at det er vanskelig å definere de to bransjene.

Direktør Knut Sunde i Norsk Industri.
Direktør Knut Sunde i Norsk Industri. (Foto: Gunnar Lier)
- «Garbage in, garbage out», sier man i statistikken. Alle har en tendens til å blåse opp de bransjene man representerer, sier Sunde.

Han påpeker at bygg og anlegg er en hjemmenæring med svært lite eksport, mens olje og gass er en internasjonal næring, med et stort hjemmemarked, som har stor eksport.

- Det kan tenkes at disse to næringene er ganske jevnstore for tiden, sier SSB-forsker Ådne Cappelen.

Han viser til at 239.000 sysselsatte i den norske økonomien kan knyttes til petroleumsnæringen, mens det i bygg og anlegg er rundt 200.000

SSB-forsker Ådne Cappelen. Foto: Vidar Ruud /
SSB-forsker Ådne Cappelen. Foto: Vidar Ruud / (Foto: NTB scanpix)
sysselsatte.

Cappelen trekker imidlertid frem at dette blir å sammenligne «hummer og kanari», da noen sysselsatte innenfor oljetilknyttet virksomhet vil være ansatte innenfor bygg og anlegg.

Likevel peker han på at bygg og anlegg er en bransje i vekst, i den forstand at den normalt vil følge den generelle veksten i økonomien.

- Husholdningenes etterspørsel etter bolig og hytter er noe som normalt følge tett på den generelle veksten i husholdningenes realdisponible inntekt på lang sikt, sier Cappelen.

Ifølge ham vil anleggsnæringen ha gode tider i mange år fremover, fordi det fortiden satses stort på transportinfrastruktur i Norge.

Får ikke tak i kompetanse

For byggeselskapene er det tilgang til ansatte med riktig kompetanse som gjør veksten i bransjen vanskelig, ifølge Grepperud i Insenti.

Ifølge Byggenæringens Landsforening svarer 40 prosent av bedriftene at de ikke får tak i den kvalifiserte arbeidskraften de ønsker.

Selv om det er varslet store nedbemanninger i flere oljeselskaper og oljerelaterte bedrifter opplever byggebransjen det vanskelig å ansette ingeniører.

Fredag viste ledighetstall fra Nav den kraftigste økningen i arbeidsledigheten for en enkeltmåned siden 2009.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen.
Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen. (Foto: Gunnar Lier)
Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen mener regjeringen bør igangsette tiltak for å bedre arbeidsmarkedet i Norge.

Hun nevner blant annet infrastrukturprosjekter, vedlikeholdsetterslepet på offentlige bygg og en oppløftning av kollektiv- og sykkelnettet.

- Det vil komme en del ingeniører til gode. En kan bruke noe av kompetansen en har hatt i oljebransjen inn i bygg- og anlegg for eksempel, sier Holvik.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også:

Her var det boligprisoppgang i juli

- Mangelen på studentboliger fyrer opp boligmarkedet

- Spesielt at dette dreier seg om bare én bransje

Se DNTV: - Kan ikke bli noe annet enn verdens beste bil

- Kan ikke bli noe annet enn verdens beste bil
Slik høres det ut når AMG har tuklet med Mercedes-motoren.
03:15
Publisert: