- Vi forstår det ikke, innledet Jarl Ulvin, investeringsdirektør i Odin Fondene, sitt foredrag under Odin Fondenes konferanse i Oslo torsdag.

Det Odin Fondene ikke forstår er uroen som har preget markedene i år.

- I historisk perspektiv, og i det lange bildet, er fallet vi har sett i det siste ikke så stort. Men vi kjenner oss ikke igjen i tubulensen og i hvor volatile markedene har vært, sier Ulvin.

USA på god vei
I jakten på å forstå, har ODIN Fondene lett etter tegn til bekymring.

Første sjekkpunkt er makrobildet. Ulvin peker på at Oecd-estimatene er oppjustert en god del siden ifjor.

- Anslagene vi ser viser en kontinuerlig bedring i utsiktene, sier Ulvin.

Heller ikke enkeltområder skaper bekymring hos Odins forvaltere.

I USA mener Odin at momentumet fortsatt er godt. Statistikker som ISM-indeksen (de amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks) peker i riktig retning.

- Utviklingen i ISM er konsistent med en BNP-vekst på fem prosent, sier Ulvin.

Europa bedre enn sitt rykte
Han mener at også utviklingen i Europa er god.

- Det har vært en god del støy, men Europa er langt bedre enn det noe tarvelige ryktet det har hatt den siste tiden, sier Ulvin.

Statistikkene peker i riktig retning også her, mener han, og peker blant annet på ordreinngang i industrien.

- Vi klarer ikke å se at det står så dårlig til i Europa, sier han.

Odin Fondene blir heller ikke skremt av eurofallet. Det er heller positivt for bedriftene, som bedrer sin konkurranseevne, mener Ulvin.

Finner ikke nedturen i makro
Ulvin leter videre, men heller ikke i Kina finner investeringsdirektøren noe som gjør ham bekymret.

- Heller ikke i Kina eller i andre fremvoksende økonomier finner vi grunn til bekymring.

- Vi klarer ikke å finne at makroforhold skal lede til en vedvarende bakgrunn for en nedadgående børs, og at det skal være bakgrunnen for frykten i markedene, sier Odin-direktøren.

Inflasjon har også vært en spore til bekymring hos enkelte, men ikke hos Ulvin & Co.

- Det er lite inflasjon å spore i verden i dag. Det ser vi ikke i USA, og ellers i verden er prisveksten fallende. VI klarer ikke finne noen grunn til bekymring rundt inflasjon heller, sier han.

Pengemendevekst sjekkes også raskt ut av listen.

- Det er ingen pengemengdevekst i verden som skal tilsi renteoppgang eller økonomisk overopphetning, sier han.

Ingen boblefrykt
Boblen i det amerikanske boligmarkedet var en utløsende årsak til finanskrisen, men Odin Fondene mener situasjonen er annerledes nå.

Prisnivået har falt kraftig, og Odin ser ikke at markedet skal bli så mye dårligere enn det er nå. I tillegg ugjør boligmarkedet en langt mindre del av amerikansk BNP enn det gjorde på toppen, det har falt fra 6 prosent til under tre.

Heller ikke i rentemarkedet mener Odin at de ser tegn til en knekk.

- Noe i likhet med Lehman-frykten ser vi ikke nå, sier Ulvin.

Frykten for den store gjelden i Hellas og andre sør-europeiske land har skapt mye uro de siste månedene, men Ulvin lar seg ikke jage opp av dette,

- Vi tror ikke at PIIGS-landene er store nok til å velte lasset, sier han.

God utvikling i bedriftene
Heller ikke på bedriftnivå finner Odin noe de mener kan forklare tubulensen i markedene.

- Det er godt driv i resultatutviklingen, mener Ulvin.

Frykt for å sitte med risiko
- Etter å ha sett på alt dette, og ha gravd i fundamentale faktorer for å finne forkl#229er på markedsbevegelsene, har vi ikke funnet mye som skal tilsi at volatiliteten skal være så høy. Vi står ikke ved verdens ende, sier Ulvin.

Det som kan forklare markedsuroen da, er at det er mennesker som utgjør markedene, sier Ulvin.

- Da ender vi på risikoaversjon, sier Ulvin.

Han peker på at risikoindiaktoren VIX har steget.

- Vi tror det skyldes nervøsitet, og ikke nødvendigvis at faktorene er blitt dårligere, sier Ulvin.

Her ser Odin gode muligheter.

- Når risikoaversjonen øker selger man aksjer. Når man selger i en situasjon der de fundamentale forholdene ikke har endret seg blir aksjene billigere, sier Ulvin.

Billige aksjer
Odin mener både norske og europeiske aksjer har blitt billigere.

- Vi forventer at børsene vil stige, men at de fortsatt vil være volatile, sier Ulvin.

Odin Fondene tror blant annet mulighetene er store innen energiaksjer, og særlig oljeservice.

Fisk- og oppdrettsaksjer har allerede hatt en fin utvikling, men Odin Fondene mener det er potensiale til videre vekst.

Les også: - Vi får se om det holder seg

- Vi gjør pokker så mye

USAs statsgjeld doblet på 10 år

NYHET: SMS-varsling på selskapene du følger (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.