Vil sikre norsk sokkel mot utlendinger

Regjeringen vil skjerpe inn utenlandske selskapers adgang til eierskap på norsk sokkel, av hensyn til nasjonens sikkerhet.

Boreriggen Songa Enabler borer på Snøhvit-feltet i Barentshavet. Russiskeide DEA Norge eier 30 prosent av lisensen på feltet, der Statoil er operatør med 50 prosent og Petoro har 20 prosent. Foto: Marius Fiskum
Boreriggen Songa Enabler borer på Snøhvit-feltet i Barentshavet. Russiskeide DEA Norge eier 30 prosent av lisensen på feltet, der Statoil er operatør med 50 prosent og Petoro har 20 prosent. Foto: Marius Fiskum
Publisert 25. June 2017, kl. 09.31Oppdatert 25. June 2017, kl. 13.25