Byggesaksbehandling skjer i strid med Stortingets vilje

DN har avdekket hvor sårbart vårt system for behandling av byggesøknader er. Unikt på Tjøme, eller svikt andre steder også?

I lys av sakene i Tjøme kommune er det grunnlag for å hevde at kommunens praksis til dels kan tilskrives Kommunal- og moderniseringsdepartementets ukorrekte lovtolkning. Her fra formannskapsmøtet 20. september. Foto: Linda Næsfeldt
I lys av sakene i Tjøme kommune er det grunnlag for å hevde at kommunens praksis til dels kan tilskrives Kommunal- og moderniseringsdepartementets ukorrekte lovtolkning. Her fra formannskapsmøtet 20. september. Foto: Linda Næsfeldt
Publisert 4. October 2017, kl. 18.42Oppdatert 5. October 2017, kl. 06.17