Klimainvestering på avveier

Klimagassutslipp er et globalt problem og løses ikke av at Norge investerer i rådyre prosjekter med begrenset effekt – som karbonfangst for avfallsforbrenning.

Å bruke 9-15 milliarder kroner på å bygge et karbonfangstanlegg ved Klemetsrud energigjenvinningsanlegg, vil ikke løse noen problemer med klimagassutslipp i et globalt perspektiv, mener artikkelforfatterne. Her fra det optiske anlegget som sorterer bort plast- og matavfall fra det som skal brennes. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
Å bruke 9-15 milliarder kroner på å bygge et karbonfangstanlegg ved Klemetsrud energigjenvinningsanlegg, vil ikke løse noen problemer med klimagassutslipp i et globalt perspektiv, mener artikkelforfatterne. Her fra det optiske anlegget som sorterer bort plast- og matavfall fra det som skal brennes. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
Publisert 8. March 2018, kl. 19.47Oppdatert 8. March 2018, kl. 19.47