Mens fjorårets storfunn på sokkelen bærer bud om enorme investeringer og gode tider for norske oljeleverandører, er det tiltakende bekymring at norske aktører for skal prise seg ut av markedet.

Aker ASA med styreleder og hovedeier Kjell Inge Røkke i spissen advarer mot at kostnadsinflasjon og kapasitetsbegrensninger kan sette det norske oljeeventyret i fare, til tross for at pilene peker i riktig retning.

Store investeringer
Aker har omkring 19 milliarder kroner, 70 prosent av selskapets verdier, på spill i en sektor der oljeselskapene øker investeringene og oljeservicesektoren rapporterer solid ordreinngang.

SSB mener at petroleumsinvesteringene vil nå et rekordnivå på mer enn 200 milliarder kroner på norsk kontinentalsokkel i 2013.

company:aker

«Aker har derfor et positivt syn på utsiktene til olje-og offshore oljeservice-sektoren, men må advare om at kostnadsinflasjon, kortere tidsrammer for prosjekter og kapasitetsbegrensninger som kan gi utfordringer i prosjektgjennomføringen og dempe veksten», skriver styrelederen i kvartalsrapporten.

Må beskytte marginene
Bekymringen er at disse begrensningene skal legge press på marginene.

«For å beskytte marginene vil det være avgjørende å sikre at prosjektleveransene kan gjennomføres til riktig, tid, kvalitet og budsjett», skriver Røkke.

Foruten betydelige eierskap i offshoreentreprenør Aker Solutions og oljeselskapet Det Norske, er Aker også største aksjonær i verftskonsernet Kværner, som ble skilt ut fra konsernet og børsnotert sommeren for to år siden.

Kontrakter glipper
Selskapet måtte tidligere denne uken se at den siste av i alt fem store utbyggingsprosjekter glapp da Statoil valgte et verft i Sør-Korea for bygging av plattformdekket for Dagny-feltet i Nordsjøen.

Kværner har dermed tapt de syv siste kontraktene på norsk sokkel til selskaper med lavere produksjonskostnad og ledig verftskapasitet. Aker stiller derfor spørsmål ved norske offshore-verfts konkurranseevne.

«Den økte konkurransen i Kværners hjemmemarked er ventet å fortsette, og vil tvinge EPC-selskapet til å revurdere sin leveringsmodell for å vinne tilbake markedsandeler», skriver styrelederen.

«Brutal øyeåpner»
På Akers kvartalspresentasjon fredag uttalte konsernsjef Øyvind Eriksen at utviklingen har vært en «brutal vekker»

- På lang sikt, er spørsmålet hvordan Kværner bør svare på en brutal vekker med å miste de syv nylige kontraktene. En respons er å utvide mer internasjonalt, men mitt personlige syn er at Kværner bør fokusere på den norske kontinentalsokkelen, bortsett fra Browse-prosjektet, og få en kjerneposisjon hjemme fremfor å ta høy risiko internasjonalt, sa Eriksen, ifølge TDN Finans.

- Hvor bekymret bør Norge være for at disse kontraktene har gått utenlands?

- Jeg tror at for Norge er det viktig at man ikke bare har ingeniører og kunnskapsindustri, men også at man har folk som vet hvordan det ingeniørene tegner skal bygges. Så langsiktig må det også være en fabrikasjonsvirksomhet i Norge for å utvikle norsk sokkel og for å få de ringvirkningene på land som vi alle ønsker, sier toppsjefen til DN.no.

Les også:
<b>STATOIL-SJEF HELGE LUND: - Vi kan ikke tillate oss år på år med dette</b>

Kan prise seg ut av oljeeventyret


<b>Røkke får utbetalt 585 millioner kroner</b>

Kyllingstad raser mot Statoil

<b>- Vi skal ikke bli for selvgode</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.