For å bli billigere, ikke bare best, må norske oljeservicebedrifter forbedre egne produkter. Men det er få som har en slik plan, viser en omfattende undersøkelse.

- Enda sterkere fokus på produktivitet kan være kinderegget for norsk oljeservice, er konklusjonen fra Boston Consulting Groups presentasjon på Offshore Strategikonferansen i Stavanger i dag.

- Økt fokus på produktivitet vil bidra til høyere utvinningsgrad på sokkelen over tid fordi flere felt blir lønnsomme. I tillegg vil leverandørselskapenes konkurransekraft i inn- og utland styrkes, industriens kapasitet økes, og lønnspresset bli redusert, sier partner i BCG Krister Paulsen til DN.no. Dette krever at man finner smartere måter å jobbe både internt og mellom operatører og leverandører.

Veksten er enorm, og kostnadsgalloppen i norsk oljeindustri er stadig et tema. I gårsdagens DN raste IKM-grunder Ståle Kyllingstad over at Statoil velger koreansk - ikke norsk - når kontraktene skal deles ut. Statoil hevder på sin side at prisene i de norske anbudene ligger mellom ti og tretti prosent over den internasjonale konkurransen.

Kan ikke fortsette som i dag
Spørsmålet BCG stiller er om leverandørindustrien kan klare å møte denne etterspørselen og hva som skal til for å få det til. Industrien selv peker på mangel på kvalifisert personell som hovedutfordringen.

- Hvis man fortsetter med dagens modell kommer ingeniørmangelen bare til å øke. Løsningen vil være å bedre produktiviteten, eller så vil enten norskbaserte leverandører i større grad måtte ”flagge ut” stadig flere underleveranser eller operatørene i større grad være nødt til å gå direkte til utlandet slik vi ser at Det norske og Statoil har gjort i det siste. Analysen vår tilsier at modellene må endres for at selskapene skal opprettholde konkurransekraften over tid, på tross av teknologilederskapet vi ser i dag, sier Krister Paulsen i Boston Consulting Group.

Men den store kapasitetsstudien selskapet gjorde for Olje- og energidepartementet før jul viser at det er få selskaper som har kommet dit.

- På tross av sterk vekst i petroleumssektoren og økning i ingeniørknappheten er det bare en av fire selskaper i studien vi gjorde for OED som har produktivitetsforbedringer høyt på agendaen, sier han.

Venter enda mer vekst
Presset er rekordhøyt i dag og leverandørindustrien forventer en høy vekst i investeringene også de neste fem årene, viser undersøkelsen. For undervannsinnretninger ventes for eksempel en vekst mellom ti og femten prosent og for nye bunnfaste og flytende innretninger ventes vekst mellom 14 og 18 prosent.

Statoilsjef Helge Lund sa i januar at han var overrasket over hvor lite konkurransedyktige de norske tilbudene er.

Utfordringen er å bli billigere i tillegg til å være best, påpeker BCG.

- Leverandørene i studien påpeker at tettere og mer langsiktig samarbeid med operatørene kan føre til signifikante produktivitetsforbedringer, sier Paulsen.

Helt konkret peker BCG på mer effektiv samhandling mellom aktørene, og lengre kontrakter fra operatørene med sterkere insentiver for produktivitetsforbedring

Undersøkelsen baserer seg på rundt 30 intervjuer med ledere i leverandørindustrien, rundt 30 spørreskjemaer til andre store leverandørbedrifter basert i Norge og intervjuer med noen av operatørene.

Les også:
<b>Kyllingstad raser mot Statoil</b>

<b>- Ligger 30 prosent over i pris</b>

<b>- Vi kan ikke tillate oss år på år med dette</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.