I  midten av mars meldte Finanstilsynet at Navigea Securities, som eies av Agasti Holding, etter et stedlig tilsyn kan miste samtlige tillatelser for å drive investeringsrådgivning. I dag skjedde det:

Alvorlige og systematiske brudd på verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk har fått Finanstilsynet til å tilbakekalle tillatelsen til Navigea Securities, heter det i en pressemelding som ble sendt ut fredag kveld.

Et vedtak i tråd med varselet betyr i praksis en avvikling av Navigea Securities. I mars meldte selskapet at en slik avvikling vil koste Agasti anslagsvis 40 millioner kroner som følge av restruktureringskostnader: Agasti kan tape 40 millioner kroner

- Lønnsomheten vil kunne øke

Kommunikasjonsdirektør Tor Arne Olsen i Agasti Holding skriver i en epost til DN at selskapet i tidligere børsmeldinger har estimert avviklingskostnader til 40 millioner, men også sagt at dette tallet vil bli betydelig redusert i forbindellse med at de avhender virksomhet til andre.

- For noen uker siden gjensto det rundt halvparten, men det vil også kunne bli betydelig lavere. Derfor blir ikke dette veldig kostbart, skriver han.

- Vi har også i børsmeldinger sagt at lønnsomheten vil kunne øke for konsernet når vi avvikler investeringsrådgivningen, siden kostnaden ved å drive dette er høyere enn inntektene.

Foretaket har frem til 31. desember 2014 tillatelse til å yte investeringstjenester knyttet til mottak, formidling eller utførelse av ordre, så langt det er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforholdet.

- Som ventet

- Vedtaket er som ventet, noe vi har forskuttert, kommunisert og tatt høyde for i alle sammenhenger de seneste månedene. Senest i børsmelding
3. juni meldte vi om gjennomførte kostnadsreduksjoner og avvikling av denne investeringsrådgivningsvirksomheten. Kundenes investeringer er
helt trygge og berøres ikke av vedtaket. Vi legger nå historien bak oss og har for lengst rettet blikket fremover og på våre nye lønnsomme
forretningsområder bestående av forvaltning, corporate finance og meglertjenester, sier administrerende direktør i Agasti Holding,
Jørgen Pleym Ulvness, i en børsmelding.

Agasti er tidligere kjent som Acta. Navnebyttet kom etter skandalene som førte til at Acta Asset Management og Acta Kapitalforvaltning mistet sine konsesjoner i 2011 og 2012. Denne virksomheten er i dag Navigea Securites - ett av Agasti-konsernets tre forretningsområder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.