Styret i Aker Kværner Holding sendte mandag en redegjørelse til næringsminister Monica Mæland om forholdene som kom frem i flere artikler om Aker Wayfarer-transaksjonene i DN fra november 2013. Styret avviser at det har forekommet såkalt tunnelldrift. Styrene i både Aker Solutions og Aker ASA har gjort det samme tidligere.

I en pressemelding fra Aker Kværner Holdings styre kommer det frem at Else Bugge Fougner, statens representant i styret, har stemt mot styret i ett av to punkter. Hun vil ikke være med på et vedtak om at det var «uriktig å hevde at Aker har feilinformert Nærings- og handelsdepartementet relatert til nullstillingsdiskusjonen i 2010». Ifølge Kjell Inge Røkke og Aker ASA, og dagens redegjørelse fra Aker Holding, var det Else Bugge Fougners innsigelser som satte en stopper for nullstilling.

Les om denne diskusjonen her: Aker Wayfarer: Stoppet forsøk på avtale-exit- Ikke grunnlag
- Påstandene i DN tilbakevises, sier fungerende styreleder Bjarne Borgersen i Aker Kværner Holding i en pressemelding mandag kveld.

- Redegjørelsen bygger på en grundig utredning i Aker Solutions, og en ny gjennomgang av Aker Kværner Holdings egen saksbehandling av Aker Wayfarer transaksjonene i 2009 og 2010. Alle parter har forklart og uttalt seg. Det er ikke holdepunkter for at avtalene er inngått i den hensikt å overføre verdier til Aker ASA, såkalt «tunneldrift». Saksbehandlingen var korrekt og tilfredsstilte alle lovmessige krav, sier Borgersen.

Ikke enstemmig
Slik vurderes saken av styret i Aker Kværner Holding:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Leie- og salgsavtalene for Aker Wayfarer i 2009 ble inngått på markedsmessige vilkår og med en korrekt og forsvarlig saksbehandling i Aker Solutions og Aker Kværner Holding. Det er ikke grunnlag for å hevde at en ulovlig verdioverføring har funnet sted mellom avtalepartene. Det kan videre fastslås at eierne i Aker Kværner Holding i 2009 konkluderte med at transaksjonene var kommersielle for Aker Solutions.
  • Nullstillingen av avtalene i 2010, som var sterkt ønsket av Aker Solutions og funnet akseptabel av Aker, ble ikke gjennomført på grunn av innsigelser i Aker Kværner Holdings styre. I samtid og i ettertid var dette kommersielt ugunstig for Aker Solutions. Følgelig finner styret i Aker Kværner Holding grunnlag for å understreke at det er uriktig å hevde at Aker har feilinformert Nærings- og handelsdepartementet relatert til nullstillingsdiskusjonen i 2010.