Aker Solutions sendte onsdag 18. desember Aker Kværner Holding en redegjørelse av avtaler som ble inngått i 2009 vedrørende skipet Aker Wayfarer, etter at næringsminister Monica Mæland i et brev til Aker Kværner Holding har bedt om en gjennomgang.

Her kommer det frem at finansdirektør Leif Borge i Aker Solutions ville reversere avtalen med Aker om leie av «Aker Wayfarer» fordi selskapet «kunne finansiere fartøyet rimeligere». Styreprotokoller viser at Aker satte ned foten, men dette avviser Kjell Inge Røkke, skriver Dagens Næringsliv fredag.

Bedre alternativer
2. mars 2010 møtte Borge på styremøte i Aker Kværner Holding for å legge frem planen om reversering.

I redegjørelsen heter det:

«Transaksjonen ble imidlertid ikke gjennomført. 18. april 2010 ble saken gjenstand for ny behandling på styremøte i Aker Kværner Holding. Samme dag etter styremøtet ble administrasjonen i Aker Solutions informert av Aker om at Aker Kværner Holdings styre hadde innvendinger til transaksjonen og ønsket avtalen vurdert på nytt som en helt selvstendig transaksjon og ikke som en reversering».

Sa nei
Røkke satt selv i styret i Aker Kværner Holding. Det gjorde også Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Styreprotokollen fra Aker Kværner Holding 18. april gir følgende versjon av hvem som ikke ville gjennomføre reverseringen.

«Øyvind Eriksen konkluderte med at Aker asa nå ikke kommer til å inngå avtale på de foreliggende vilkår. Det fremskaffes en ny vurdering av virkelig markedsverdi, og dersom Aker Solutions aksepterer den nye prisen, fremlegges transaksjonen om nødvendig for generalforsamlingen i Aker Solutions til beslutning».

Av Aker Solutions’ redegjørelse kommer det ikke frem at det ble lagt frem noen ny verdivurdering.

Da dette på nytt var tema i styremøte i Aker Kværner Holding, hadde Aker bestemt seg for å ikke gjennomføre avtalen, kommer det frem av et notat fra 29. april 2010:

«Aker besluttet å videreføre den opprinnelige avtalen», heter det.

Røkke har enn annen versjon:

«Forslaget ble lagt til side da styremedlemmet i Aker Kværner Holding oppnevnt av staten, Else Bugge Fougner, på prinsipielt grunnlag ikke kunne akseptere en nullstilling,» skrev han i et brev sendt til Næringsdepartementet.

Les hele redegjørelsen fra Aker Solutions her

Les mer: Aker Wayfarer-saken: Aker Solutions avviser tunneldrift (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.