En fersk undersøkelse viser at næringslivet har høy tillit til Altinn, som brukes til å distribuere elektroniske skjemaer og tjenester til hovedsakelig næringslivet i Norge.

95 prosent av de spurte opplever Altinn som trygt å bruke, og 85 prosent synes løsningen med elektroniske skjema og tjenester er enkel, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

– Dette er storartede tall. Det viser at satsing på kvalitet, testing og stabil drift av Altinn har vært vellykket. Men vi er på ingen måte i mål. Vi vil satse videre på Altinn i regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre Norge, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Undersøkelsen ble gjort i juni blant 2000 næringslivsledere.

Åpnet i 2003

Altinn ble åpnet av tidligere finansminister Per-Kristian Foss og tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen i desember 2003. Siden da har rundt 200 millioner skjemaer og meldinger blitt sendt via Altinn.

Nær 100 prosent av selskaper og næringsdrivende benytter løsningen til offentlig rapportering.

Nærings- og fiskeridepartementet oppgir at bedriftene i snitt sparer 25 minutter på å sende et skjema digitalt via løsningen.

– Basert på 12 millioner innsendte skjemaer via Altinn i 2013 og gjennomsnittlig timekostnad på 315 kroner, betyr det en innsparing på over en milliard kroner årlig. Da er ikke innsparingene for det offentlige regnet med, og heller ikke spart porto, heter det i en pressemelding.

Enklere å bruke

Responsen fra næringslivet viser at brukerne i år opplever at Altinn er mer stabil og enklere å bruke.

Mens 74 prosent opplevde Altinn som stabil og tilgjengelig i 2013, svarer 85 prosent det samme i år. 85 prosent svarer også at Altinn er enkel å bruke til skjemarapportering, noe som er en økning på 11 prosentpoeng siden i fjor.

På spørsmål om hvor fornøyd brukerne er med Altinn-løsningen alt i alt, har andelen som er fornøyd eller svært fornøyd økt fra 76 prosent i 2013 til 83 prosent i år.

Sikkerhet

Også på spørsmål om sikkerhet er tilliten til løsningen økende. 95 prosent svarte i år at de synes det er trygt å bruke Altinn, mot 86 prosent i fjor.

– Det er helt avgjørende at både næringslivet, innbyggere og Altinn-etatene har tillit til at Altinn er en sikker løsning. Blant forvaltningsorganene som deltar i Altinn-samarbeidet, finner vi etater som Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Økokrim. Sikkerheten i Altinn har hatt og vil fortsette å ha høy prioritet hos Brønnøysundregistrene, sier Altinn-direktør Kjersti Lauritzen.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: Altinn i stå