Heismontørenes Fagforening (HMF) meldte fredag at 17 medlemmer i bedriften Orona Norway as vil bli tatt ut i streik som følge av manglende tariffavtale. De streikende holder i hovedsak til på Østlandet.

Kravene til HMF omfatter blant annet AFP, stans i ulovlig heisarbeid i bedriften, ryddige innleiebestemmelser, og en plan for opplæring av medlemmer i HMF.

Om meglingen ikke fører frem, vil det bli tatt ut streikende i Tromsø og Trondheim. Det er ikke fare for at folk ender med å bli stående fast i heisen, forteller Markus Hansen, leder av Heismontørenes Fagforening.

– Vi ønsker ikke å ramme tredjepersoner. De som blir rammet, er de som skal sette opp ny heis, og noe lengre tid for reparasjoner av heiser, sier Hansen.

HMF er en landsomfattende fagforening som er tilsluttet EL og it Forbundet.(Vilkår)

Tidal-saken på tre minutter
Beyoncé og Kanye Wests lyttertall er manipulert med flere hundre millioner falske avspillinger
02:57
Publisert: