Megler Alexandra Haudemann-Andersen i SEB Equities skrev i et innlegg på DN.no fredag at hun ikke er tilhenger av måten menn blir fremstilt i dagens medier. Hun mener "#Meetoo-kampanjen har gått for langt, og nå ensidig fokuserer på de negative sidene ved å jobbe i et mannstungt miljø.

– En sak som omhandlet alvorlige overgrep av kvinner, har endt opp som en total overhøvling av mannsdominerte bransjer, mener megleren.

«Må ikke bagatelliseres»

Haudemann-Andersen går i et intervju også hardt ut mot det hun kaller «de selverklærte feministenes drøm», som er ønsket om en lik kjønnsbalanse i sektorer med mye skjevhet. Selv om hun mener like rettigheter er viktig for begge kjønn, vil hun ikke kalle seg feminist, men i stedet en «ivrig tilhenger av likestilling».

– Jeg blir skremt av ytterliggående feminister som skriker høyt i media og tøyer grensene ved å fokusere på feil saker, og dermed ødelegger begrepet feminist. Jeg er en forkjemper for likestilling, men føler derimot ikke behov for å slå til enhver mann som holder opp døren for meg eller spanderer en kaffekopp, forteller hun til DN.

Arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge synes det er trist at Haudemann- Andersen stempler kampanjen som ytterliggående feminister som skriker høyt i mediene, skriver Dagbladet.

– Mange av dem som står frem har opplevd uakseptable hendelser og det må ikke bagatelliseres. Jeg tror de fleste menn vet at de ikke driver med trakassering og overgrep, og det vet kvinnene også, sier Kerr til Dagbladet.

Også Norgessjef Tone Lunde Bakker i Swedbank er uenig med Haudemann-Andersen i at Metoo-kampanjen har gått for langt.

– Metoo fører til diskusjoner i ledelsesfora rundt omkring i bedrifter. Holdningene endres på en mer grunnleggende måte. Man blir oppmerksom på at trakassering kan skje, og man får informert om rutiner for varsling av seksuell trakassering, sa Bakker til DN i forbindelse med Haudemanns innlegg.

– Metoo er ikke en kartlegging

Ett av Haudemann-Andersens argumenter er at Metoo-kampanjen kan føre til at kvinner skremmes bort fra å ville jobbe i mannsdominerte bransjer. Arbeidslivsdirektør Kerr er ikke bekymret for at kampanjen skal få slike konsekvenser. Hun trekker frem en studie som viser at 54 prosent av kvinnene som studerer økonomi ønsker seg til denne bransjen.

– Metoo-kampanjen er med på å synliggjøre at det er ok å si fra – det vil jenter som vurderer å begynne i bransjer med mange mannlige ledere sette pris på, sier Kerr til Dagbladet.

Kine Burøy-Olsen er en av grunnleggerne av Cubera, et Oslo-basert private equity-selskap som investerer i ikke-børsnoterte bedrifter. Hun mener, som Haudemann-Andersen, at kampanjen lider av noen underkommuniserte svakheter, blant annet ved at den ikke er en systematisk studie av hvordan forholdene egentlig er i de forskjellige bransjene.

– Metoo er ikke en kartlegging, og det er ikke en spørreundersøkelse. Derfor er det ikke nødvendigvis representativt, det som kommer frem. Stemmene som roper, er sterke og høres veldig tydelig. Da er det lett for unge kvinner å tenke at «sånn er det» om en bransje, sier Burøy-Olsen.

– Finnes strukturer som må bekjempes

Kulturredaktør Sarah Sørheim i Aftenposten reagerer på kronikken til Haudemann- Andersen, og mener hun har misforstått kampanjen.

– Det er ingen som sier at alle menn trakasserer kvinner. Det er helt riktig at likestillingen i Norge har kommet langt, men det betyr ikke at det ikke finnes strukturer som må bekjempes, sier Sørheim til Dagbladet.

Kulturredaktøren er blant annet uenig i Haudemann-Andersen beskrivelse av kampanjen som en «mediehype» og viser til at dette har startet på arbeidsplassene.

– Det er dette som kjennetegner en reel folkebevegelse, sier hun.

DN har vært i kontakt med Haudemann-Andersen som ikke har anledning til å kommentere på nåværende tidspunkt. (Vilkår)