Stortinget stemte 4. juni gjennom endringer i arbeidsmiljøloven, der KrF med de rødgrønne var i front. Blant annet innebar lovendringen innstramning av betingelsene for ansettelse gjennom bemanningsbyråer.

Erna Solberg utpekte på sin halvårlige pressekonferanse beslutningen til det mest problematiske vedtaket våren 2018.

Etter vedtaket vil det ikke lenger bli tillatt med såkalte nulltimerskontrakter, der ansatte står uten lønn mellom oppdrag.

Jobzone er ett av selskapene som overhodet ikke er fornøyd med det nye vedtaket. Administrerende direktør Espen Hem Jakobsen sier at Jobzone nå ikke vil være i stand til å hjelpe dem med størst utfordringer:

– Vi vil i stor grad miste muligheten til å hjelpe de personene med størst hull i cv-en. En stor del av bemanningsbransjens samfunnsnytte er at vi klarer å få personer med ulike utfordringer ut i arbeid. De nye rammevilkårene gjør det dessverre mye vanskeligere å fortsette å ta denne rollen, og bidrar til å gjøre avstanden til dem som står på utsiden større, sier Jakobsen.

«Nødt til å gå til Nav»

Daglig leder Gunn Iren Berg Svendsen fra Jobzone Trondheim mener at flere kan falle ut av arbeidslivet, fordi det blir risikabelt for selskapet å ansette personer med mangler i cv-en med de nye rammebetingelsene.

– Mange av dem som vi nå er i stand til å gi en mulighet vil nå se seg nødt til å gå til Nav, sier Berg Svendsen.

Jobzone er et av flere bemanningsbyråer som samarbeider med Nav om å finne arbeid til ulike grupper som står utenfor arbeidslivet. Omtrent 40 prosent av de ansatte i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet, eller nær arbeidsledighet.

– Disse gruppene vil få det vesentlig tøffere med de nye reglene, sier Berg Svendsen.

Ap : – Ingen motsetning

Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) er ikke enig i at personer med manglende erfaring eller hull i cv-en er tilsidesatt i lovendringen.

Arild Grande (Ap) mener det ikke trenger å være en motsetning mellom å sikre fast ansettelse og få flere inn i arbeid.
Arild Grande (Ap) mener det ikke trenger å være en motsetning mellom å sikre fast ansettelse og få flere inn i arbeid. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– Høyresiden og bemanningsbyråene skyver folk med hull i cv-en foran seg, skriver Grande i en epost til DN.

Grande argumenterer heller for at disse personene burde få tettet hullene gjennom opplæring og fagutdannelse på arbeidsplassen.

– Noen av de beste eksemplene vi har sett på dette har skjedd i bedrifter i privat næringsliv som er villige til å investere i sine ansatte og hvor organiserte arbeidere og sterke tillitsvalgte gir folk oppfølging.

– Dersom folk er innleid eller midlertidig ansatt svekkes dette arbeidet, mener Grande.

– Det er ingen motsetning mellom å sikre folk skikkelige arbeidsvilkår og å få flere i jobb, sier Grande.

Stefan Heggelund fra Høyre mener det er trist at en inngang til arbeidslivet for flere innstrammes.
Stefan Heggelund fra Høyre mener det er trist at en inngang til arbeidslivet for flere innstrammes. (Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix)

Høyre: – Trist

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) mener som statsminister Solberg at vedtaket virker mot sin hensikt.

– Bemanningsbransjen har vært et steg inn i arbeidslivet for mange. Vi ser at mange av dem som har vært ansatt i bemanningsbyråer går videre til utdannelse eller fast ansettelse, sier Heggelund.

– Det er trist at man hever en terskel og det strider mot målet om å hjelpe så mange som mulig inn i arbeid, sier Heggelund.(Vilkår)

SV har oppsummert før sommeren: -Alle er nå trøndere
Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i DN kommenterer hvor tøffe trøndere har vært lenge før trønderfylkene ble sammenslått.
01:40
Publisert: