Norsk Industri (NHO) og Fellesforbundet (LO) møttes 3. august til lønnsforhandlinger. Det ble imidlertid brudd i forhandlingene få timer etter at de hadde startet.

Da ble Riksmekleren sendt inn for å hjelpe til med forhandlingene.

Nå er det kjent at det er brudd i meglingen, og oppgjøret sendes videre til tvungen megling i fire dager.

– Fra i morgen, mandag 17. august, vil meglingen være tvungen, skriver Riksmekleren i en pressemelding søndag.

Fristutløpet for meglingen er torsdag 20. august ved midnatt.

Parat og Fellesforbundet hadde begjærte søndag at meglingen med Norsk Industri i frontfaget er avsluttet. Riksmekleren mottok et varsel om plassfratredelse.

Frontfaget følges nøye med fordi resultatet fra forhandlingene legger føringer for de påfølgende oppgjørene.

I år ble forhandlingene mellom partene utsatt fra mars til 3. august.

Dersom partene ikke blir enige innen 21. august, blir det streik. Det betyr at 28.000 arbeidstagere kan bli tatt ut i streik.

Frontfaget dekker 6000 bedrifter innenfor konkurranseutsatt industri.

28.000 kan bli tatt ut i streik

Ifølge lister fra Fellesforbundet kan ansatte i industribedrifter over hele landet bli tatt ut i streik – til sammen 28.000 ansatte tatt ut i streik.

I disse bedriftene vil en eventuell streik ramme hardest:

  • Fosdalen i Verran – 733 ansatte
  • Aibel i Haugesund – 649 ansatte
  • Kværner Stord – 592 ansatte
  • Kværner Verdal – 470 ansatte

– Varselet om plassfratredelse omfatter i overkant av 700 bedrifter tilsluttet Norsk Industri og bedrifter Fellesforbundet har direkteavtale med på industrioverenskomsten, sier Fellesforbundet i en pressemelding.

Koronarammet industri

Norsk Industri har tidligere sagt at det viktigste er å beholde arbeidsplasser, ikke heve lønningene. Dette på grunn av den ekstraordinære koronakrisens påvirkning på industrien.

– I år har vi ingenting å gi. Frontfaget skal skape en standard for alle oppgjør som kommer etter oss. Da må vi være veldig forsiktige med å åpne lommeboken og overenskomsten for endringer. Da vil i så fall alle som kommer etter oss kunne argumentere for akkurat det samme, og i sum vil det koste penger. Det viktigste er å sikre arbeidsplasser, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i en pressemelding ved starten av oppgjøret.

Teknisk beregningsutvalg anslo i juni en prisvekst på 1,2 prosent i år. Det lave anslaget skyldes koronautbruddet.

Sist uke kom utvalget med et nytt anslag, som var 1,4 prosent fordi prisveksten i juni og juli ble høyere enn ventet.

Det oppjusterte anslaget gjør at det kan være vanskeligere for partene i frontfaget å komme til enighet.

Parat vil heve minstelønnen

Parat vil ta ut alle sine medlemmer som er omfattet av industrioverenskomsten. Dette gjelder blant annet Autronica fire and security, Andersen mekaniske verksted, Bilfinger industrier og Beerenberg.

Det kommer frem i en pressemelding fra organisasjonen søndag ettermiddag.

Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune har tidligere uttalt at Parat har vært misfornøyde med Norsk Industris linje så langt i forhandlingene og at de vil kreve at minstelønnssatsen heves.

– Skal vi lykkes må Norsk Industri innta en annen vilje til løsning enn det de har vist under forhandlingene, uttalte Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune til Parat24 før det forberedende møtet hos Riksmekleren forrige uke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.