Ved utgangen av mars var 301 000 personer registrert som helt ledige, ifølge tall fra Nav. Det utgjør 10,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 97.000 delvis ledige i Norge. Antall helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak var ved utgangen av måneden 412.000.

– Rammer hele arbeidsmarkedet

– Vi har sett en drastisk forverring av arbeidsmarkedet den siste måneden. Svært mange er blitt permittert, og det er nå over 400 000 personer som er registrerte som arbeidssøkere hos Nav. Tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset, har rammet enkelte yrkesgrupper hardere enn andre. Vi ser likevel at ringvirkningene rammer hele arbeidsmarkedet, og dermed hele den norske økonomien hardt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Siden februar har 235 000 flere blitt registrert som helt ledige, en økning på 360 prosent. Antall nye delvis ledige var 71.000, tilsvarende en økning på 274 prosent.

Voldsom økning i permitteringer

I februar rapporterte Nav om litt over 62.000 registrerte arbeidsledige, noe som gir en arbeidsledigetsrate på 2,2 prosent, det laveste nivået siden 2009.

Den voldsomme økningen skyldes i all hovedsak permitteringer, som følge av de strenge tiltakene regjeringen innførte i forbindelse med koronapandemien. Torsdag 2. april alene kom det inn 9.500 nye søknader om dagpenger til Nav, hvorav 7.900 gjaldt dagpenger ved permittering.

Ifølge tallene fra mars oppga ni av ti nye arbeidssøkere permittering som årsak til at de meldte seg hos Nav

Tidligere denne måneden endret regjeringen reglene for permittering, som et kortsiktig tiltak for å hjelpe bedrifter som sliter under krisen, blant annet ble antall dager av permitteringsperioden arbeidsgiver må betale for redusert fra 15 til to.

Reiseliv og transport hardest rammet

Som andel av arbeidsstyrken er det reiseliv og transport som er hardest rammet, med 41.000 nye helt ledige, tilsvarende 25,8 prosent av arbeidsstyrken.

I absolutte tall er det imidlertid flest nye ledige innen butikk og salgsarbeid, med 43.000 flere registrerte helt ledige i løpet av mars.

Den laveste prosentvise økningen er innen undervisning, der 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Økningen i antallet helt ledige var høyest i Oslo fylke, med 441 prosent, mens Vestfold og Telemark hadde laves økning, med sine 277 prosent.

I tillegg til høyere ledighet ble det registrert færre nye ledige stillinger på nav.no. I løpet av mars ble 38.900 stillinger utlyst, et fall på 27 prosent per virkedag enn i mars 2019. Den eneste yrkesgruppen der det ble registrert flere nye stillinger var innen jordbruk, skog og fiske. Her ble det registrert i underkant av 700 nye ledige stillinger i løpet av mars, noe som tilsvarer en økning i antall utlysninger per virkedag på 23 prosent sammenlignet med mars i fjor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.