I juni var det 118.000 personer uten jobb i Norge, ifølge arbeidskraftundersøkelsen (Aku) som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem onsdag. Dette er en liten nedgang i forhold til 120.000 arbeidsledige i mai. Andelen arbeidsledige var på 4,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge SSB. Dette er det samme som i mai, men noe lavere enn i april da ledighetsprosenten var på 4,5 prosent. 

- Dette var på linje med våre og markedets forventninger, sier seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets til DN.  

Ifølge estimater innhentet av Bloomberg News var det ventet at Aku-ledigheten ville bli 4,3 prosent. 

Antall sysselsatte personer var 2.646.000, eller rundt 66,8 prosent av befolkningen, ifølge SSB.

Skuffet over deltakelsen

Selv om arbeidsledigheten holdt seg nær uendret i forhold til foregående måned er Halfdan Grangård noe skuffet over utviklingen i deltakelsesgraden i arbeidslivet. 

- Deltakelsen i arbeidslivet er nå veldig lav. Det var tendenser til økt deltakelse tidligere i år, men dette blir reversert i tallene vi fikk idag, sier Grangård. 

Det han viser til er at tallet på antall personer i arbeidsstyrken, inkludert både sysselsatte og arbeidsledige, er på et lavt nivå i historisk sammenheng. Fra mai til juni falt arbeidsstyrken med 8.000 personer, og ligger nå på 2.764.000 personer, ifølge SSB. 

- Det ser dermed ut til at årsaken til at arbeidsledigheten faller er at folk trekker seg ut av arbeidsstyrken, sier Grangård. 

Grangård mener deltakelsen i arbeidslivet nå fremstår som uforklarlig lav. Arbeidsstyrken som andel av befolkningen falt fra 70 prosent i mai til 69,7 prosent i juni.

Bekymret for langtidsledige

Leder Arnfinn Korsmo i YS-forbundet Negotia er bekymret over at langtidsledigheten ser ut til å bite seg fast. 

- Det er gledelig at arbeidsledigheten går ned. Negotia erfarer imidlertid at langtidsledigheten fortsatt er en utfordring. Når tallene til SSB samtidig viser små endringer i tallet på sysselsatte, er det for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet, sier Korsmo i en pressemelding onsdag morgen. 

Negotia får ifølge Korsmo fortsatt ukentlige meldinger fra sine medlemmer om nye omstillinger og nedbemanninger. 

- Blant våre egne medlemmer ser vi at langtidsledigheten varer lenger enn tidligere. Bildet er med andre ord nokså blandet, derfor trenger vi tiltak som bidrar til økt sysselsetting, sier Negotia-lederen.

Venter BNP-vekst

Imorgen, torsdag, legges det også frem tall for veksten i Brutto Nasjonalprodukt (BNP) i andre kvartal. Ifølge estimater innhentet av Bloomberg News er det ventet en BNP-vekst på 0,6 prosent. 

- Vi forventer en BNP-vekst på 0,7 prosent i andre kvartal. Dette er en noe høyere vekst enn det Norges Bank og markedet generelt venter. Grunnen til at vi venter en noe høyere vekst er at det har kommet sterke tall på detaljhandel og konsum, sier seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets til DN

Nordea Markets skrev i et kundenotat tirsdag at hvis deres anslag om en vekst på 0,6 prosent slår til vil det være nok et tegn på at den oljerelaterte nedturen i Norge er over.

- Fallet i oljerelaterte industrier har blitt signifikant mindre, og det er hovedgrunnen til hvorfor veksten har tatt seg opp. I tillegg har veksten i resten av økonomien økt noe. Alle indikatorer vi følger peker på fortsatt sunn vekst i andre kvartal, skriver Nordea i rapporten.(Vilkår)

Johaug: - Føler meg urettferdig behandlet
Seiser Alm, Italia - Therese Johaug møtte pressen etter at dommen fra CAS ble kjent tirsdag. Der kom det frem at Johaug utestenges i 18 måneder, noe som gjør at hun ikke får vært med i OL.
02:08
Publisert: